29 November 2021 10:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ANALOGI W PROJEKCIE LISTY
Analogi insulin d?ugo dzia?aj?cych oraz nowy analog insuliny szybko dzia?aj?cej znalaz?y si? w opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie wykazów leków refundowanych. Insuliny te do??czy?y do listy pozosta?ych preparatów refundowanych ze ?rodków publicznych. Kwota refundacji jest taka sama dla wszystkich insulin i wynosi 100,49 z?otych.

Ministerstwo Zdrowia zmie?ci?o informacje o wysoko?ci limitów cen leków i wyrobów medycznych w wykazach: leków podstawowych i uzupe?niaj?cych, a tak?e chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzgl?du na te choroby s? przepisywane bezp?atnie, za op?at? rycza?tow? lub za cz??ciow? odp?atno?ci?.

Zgodnie przepisami "wnioskodawca mo?e, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia – na stronie internetowej urz?du obs?uguj?cego ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia – wysoko?ci limitów cen leków i wyrobów medycznych w wykazach, zaproponowa? cen? ni?sz? ni? cena okre?lona we wniosku".

Tak wi?c kolejny krok w stron? refundacji analogów d?ugo dzia?aj?cych sta? si? faktem. Czekamy na nast?pne.


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,495 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!