26 Października 2020 02:38
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
SUKCES! UŁATWIENIA DLA MŁODYCH DIABETYKÓW.
Od ubiegłego roku trwaj? działania Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? maj?ce na celu wprowadzenie do regulaminów konkursów przedmiotowych na wszystkich szczeblach zapisów uwzględniaj?cych specyficzne potrzeby zdolnych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym dzieci z cukrzyc?. Jak się okazało były to działania niełatwe, ale na pewno skuteczne. Po wyst?pieniach do Ministerstwa Edukacji Narodowej i wszystkich wojewódzkich Kuratoriów mamy wykaz miejsc z całej Polski, gdzie respektuje się potrzeby uczniów przewlekle chorych w regulaminach konkursów i olimpiad.

Wszystko zaczęło się od wniosku jednego z naszych członków zgłoszonego podczas Walnego Zebrania. Chodziło o wyst?pienie do wojewódzkiego kuratora o?wiaty o dostosowanie zasad przeprowadzania olimpiad przedmiotowych dla dzieci z cukrzyc?. Po rozpoznaniu tematu okazało się, że nie istniej? żadne przepisy okre?laj?ce specyficzne potrzeby zdolnych dzieci przewlekle chorych w konkursach. Ministerstwo Edukacji Narodowej zasłaniało się rozporz?dzeniem, które zrzuca odpowiedzialno?ć w tej kwestii na kuratorów o?wiaty w poszczególnych województwach.

Przeprowadzili?my więc akcję „wnioskow?” w całej Polsce. Okazało się, że z jednym wyj?tkiem wszyscy kuratorzy nie brali pod uwagę tych kwestii przy pisaniu regulaminów i okre?lania zasad przeprowadzenia olimpiad przedmiotowych! Nie udało się więc wprowadzić tych zapisów od razu. Zebrali?my więc materiał i przekazali?my go do MEN. Po kilku miesi?cach Ministerstwo przesłało stanowisko, w którym pozytywnie ustosunkowało się do naszych wniosków.

Ta decyzja stała się podstaw? do kolejnej akcji „wnioskowej” w?ród kuratoriów o?wiaty w całej Polsce. Tym razem znacznie skuteczniejszej. W 10-ciu z 16-stu zaakceptowano nasze wnioski i we wspomnianych regulaminach konkursowych zapisano stwierdzenie

„Komisja Konkursowa, na każdym stopniu konkursu rozpatruje indywidualnie wydłużenie czasu jego trwania wynikaj?ce ze szczególnych potrzeb dzieci przewlekle chorych”

lub

„Komisja Konkursowa dostosowuje warunki uczestnictwa w konkursach przedmiotowych do specyficznych potrzeb dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych we wszystkich typach szkół”


Oczywi?cie cel nie został jeszcze w pełni osi?gnięty i będziemy działać dalej.

Lista Kuratoriów, które wprowadziły zapisy:

Kuratorium O?wiaty w Białymstoku
Kuratorium O?wiaty we Wrocławiu
Kuratorium O?wiaty w Olsztynie
Kuratorium O?wiaty w Poznaniu
Kuratorium O?wiaty w Katowicach – tylko kwestie dotycz?ce dostosowania lokalu i obecno?ci opieki medycznej
Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie
Kuratorium O?wiaty w Gorzowie Wielkopolskim
Kuratorium O?wiaty w Lublinie
Kuratorium O?wiaty w Szczecinie
Kuratorium O?wiaty w Łodzi


Lista Kuratoriów, które nie maj? zapisów:

Kuratorium O?wiaty w Warszawie
Kuratorium O?wiaty w Gdańsku
Kuratorium O?wiaty w Bydgoszczy
Kuratorium O?wiaty w Opolu
Kuratorium O?wiaty w Krakowie
Kuratorium Oswiaty w Kielcach
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,452 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!