01 December 2021 16:57
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CZAS ZAMKNI?TEJ P?TLI
W dniach 27 – 30 pa?dziernika br odby? si? w Argentynie w Buenos Aires kongres ISPAD (Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes). ISPAD jest to organizacja diabetologów dzieci?cych z ca?ego ?wiata. Udzia? w kongresie wzi??o oko?o 800 uczestników z 76 krajów. W programie wiele uwagi po?wi?cono omawianiu nowych technik ci?g?ego monitorowania glikemii oraz podawania insuliny.

Wydaje si?, ?e budowa „p?tli zamkni?tej”, a wi?c po??czenia pompy insulinowej z ci?g?ym monitorowaniem glikemii jest do?? realna w ci?gu najbli?szych kilku lat. Obecnie takie uk?ady s? ju? opracowane, problem jednak polega na opracowaniu programów, które umo?liwia?y by bardzo szybkie przekazywanie sygna?ów pomi?dzy pomp? a uk?adem monitoruj?cym glikemi?.


Omawiano równie? perspektywy leczenia cukrzycy typu 1 oraz zapobiegania jej wyst?powaniu. Niestety w tej dziedzinie pozostaje do rozwi?zania jeszcze bardzo wiele problemów. Metody te po kilkuletniej obserwacji okazuj? si?, albo nie skuteczne i trzeba z nich zrezygnowa?, albo te? nios? z sob? zagro?enie wyst?powania dzia?a? ubocznych. Te wszystkie prasowe doniesienia o mo?liwo?ciach wyleczenia cukrzycy typu 1 nale?y traktowa? z du?ym sceptycyzmem. „TO JESZCZE NIE TERAZ !!!!” Dlatego te? ca?? uwag? skupi? nale?y na maksymalnym wykorzystaniu coraz lepszych metod insulinoterapii, aby nie dopu?ci? do rozwoju powik?a? przewlek?ych.

Bardzo wiele uwagi po?wi?cono prawid?owemu ?ywieniu oraz edukacji pacjentów i ich rodzin. Sprawa maksymalnie dobrego metabolicznego wyrównania cukrzycy uwa?ana jest w chwili obecnej za najwa?niejsz?.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,166 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!