30 Października 2020 09:39
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Marek Twardowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wzi?ł udział w konferencji dotycz?cej realizacji przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Programu leczenia i prewencji cukrzycy w Polsce”, któremu towarzyszy hasło „Edukacja terapeutyczna kluczem do sukcesu w profilaktyce i leczeniu cukrzycy”. W konferencji udział wzięli m.in.: JM Rektor WUM – prof. Marek Krawczyk, prezes Zarz?du CMWUM – dr Ewa Trzepla oraz lekarze z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.

Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce jest promocyjno-edukacyjn? akcj?
społeczn?. Obejmuje ona profilaktykę diabetologiczn? powi?zan? z możliwo?ci? wykonania
pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbAlc, masy ciała, pomiaru tkanki tłuszczowej.

Organizatorzy akcji chc? dotrzeć do jak największej grupy osób. Projekt realizowany jest w ramach„Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym". Inicjatorem Programu jest Ministerstwo Zdrowia, które przekazało ?rodki finansowe na jego realizację.

Realizacja programu

Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy realizowany jest przez wybrane w drodze konkursu Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., które przygotowało:

1. Szkolenia edukacyjno- lecznicze dla pacjentów oraz konsultacje specjalistów z dziedziny:
diabetologii, rehabilitacji, dietetyki, psychologii.

Pacjenci, poza indywidualnymi poradami dotycz?cymi leczenia cukrzycy, wezm? udział w
pięciodniowym programie (opartym na programie prof. Bergera), w ramach którego edukowani będ? w zakresie diety cukrzycowej, zdrowego stylu życia, samokontroli i zachowań
prozdrowotnych, zasad oznaczenia glikemii, techniki pomiaru.

2. Badania diagnostyczne

W ramach Projektu wykonywane będ? podstawowe badania diagnostyczne: poziomu glikemii, HbAlc, pomiaru tkanki tłuszczowej oraz badania wysokospecjalistyczne z pedobarografem, neurotensiometrem, dopplerem naczyń obwodowych wł?cznie.

3. Szkolenia edukacyjne pielęgniarek i położnych przygotowuj?ce do pracy w charakterze
edukatora.

O?rodek jest przygotowany do prowadzenia serii wykładów i zajęć praktycznych dla pielęgniarek. Zajęcia będ? prowadzone w formie interaktywnej z praktycznymi pokazami, jak przeprowadzać szkolenia chorych. Omówione będ? aspekty metodyczne i psychologiczne edukacji chorych na cukrzycę.

4. Wykłady „Co to jest cukrzyca, jak z ni? żyć jak jej zapobiegać" dla pacjentów i rodzin
pacjentów oraz grup zawodowych.

Wykłady odbywać się będ? w salach wykładowych Centrum Medycznego WUM oraz w siedzibach firm współpracuj?cych z Centrum Medycznym WUM. Prowadzone będ? przez diabetyków, rehabilitantów, specjalistów dietetyki i pielęgniarki z do?wiadczeniem klinicznym.

5. Szkolenia młodzieży w szkołach i studentów warszawskich uczelni dotyczyć będ?
głównieprewencji, czynników ryzyka, epidemiologii, umiejętno?ci udzielenia pierwszej
pomocy przedlekarskiej kolegom z cukrzyc?, omówione będzie wyposażenie apteczki
szkolnej

Organizowane będ? spotkania na temat prewencji i popularyzowania zdrowego odżywiania,
uprawiania sportu, a także regularnego przeprowadzania badań kontrolnych. Miejscem
takich spotkań będ? największe centra handlowe w Polsce oraz w mniejszych miastach, miejsca przy szkołach i uczelniach. Planowane jest zorganizowanie trzech tzw. Białych Sobót podczas których odbęd? się spotkania edukacyjno-informacyjne z rozdawaniem ulotek. Zainteresowane osoby będ? mogły spotkać się z dietetykiem, diabetologiem i rehabilitantem. Podczas spotkań rozdawane będ? gadżety i materiały informacyjne. W celach promocyjnych zostan? rozwieszone specjalnie przygotowane plakaty Projektu.

Akcję promować będ? pozyskani Ambasadorowie Zdrowego Trybu Życia oraz eksperci z dziedziny diabetologii.

www.cmwum.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,262 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!