29 November 2021 10:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MARSZ W S?O?CU, SPACER W KOPALNI
Cudowna pogoda, wspania?e nastroje i moc wra?e? - tak w wielkim skrócie mo?na opisa? wyjazd z okazji ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc?. By?y to jednodniowe warsztaty w Krakowie i Wieliczce podczas, których prawie 50 osobowa grupa dzieci, m?odzie?y i ich opiekunów wzi??a aktywny udzia? w Marszu Diabetyków z Przyjació?mi oraz zwiedzi?a Kopalni? Soli w Wieliczce.

Kraków przywita? naszych uczestników wspania?? pogod? i t?umem ludzi na Rynku. Aura by?a prezentem od natury a ilo?? ludzi spowodowa?a zapewne ko?cówka d?ugiego weekendu ale tak?e kolejna edycja Marszu Diabetyków z Przyjació?mi. Wyposa?eni w niebieskie peleryny, bia?o-niebieskie baloniki oraz firmowe tabliczki i bannery wyruszyli?my na przechadzk? po Rynku. Na czele kilkusetosobowego pochodu sz?o orkiestra d?ta. Podczas dwóch okr??e? wzbudzili?my ogromne zainteresowanie spaceruj?cych po krakowskim Rynku turystów i dziennikarzy. Nie oby?o si? tak?e bez udzielania przez cz?onków naszej grupy telewizyjnych wywiadów. Zobacz wypowied? Bo?eny Jaro? z Opola, mamy dwóch córek chorych na cukrzyc? Magdy i Oli - zobacz Po zako?czeniu przemarszu niebieski korowód dotar? ponownie pod scen? na Ma?ym Rynku, gdzie rozpocz??a si? dalsza cze?? imprezy organizowanej przez Ogólnopolsk? Federacj? Organizacji Pomocy Dzieciom i M?odzie?y Chorym na Cukrzyc? oraz portal MojaCukrzyca.org

Pokazy taneczne, akrobatyczne, sztuk walki oraz freerun' owe wzbudzi?y podziw wszystkich zebranych. W trakcie wyst?pów mo?na by?o zrobi? bezp?atne badania: cukru we krwi, ci?nienia t?tniczego, cholesterolu, hemoglobiny glikowanej (Hba1c), tkanki t?uszczowej, masy cia?a. Spotka? si? z lekarzem diabetologiem, piel?gniark? diabetologiczn?, dietetykiem. Przej?? szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz odby? krótki kurs z instruktorem Nordic Walking, Nie zabrak?o te? konkursów na wiersz o Marszu czy rysunkowych i malowania twarzy.

Na stoiska firmowym Accu-Chek mistrz ?wiata i z?oty medalista olimpijski w wio?larstwie Micha? Jeli?ski rozdawa? autografy i dzieli? si? swoimi spostrze?eniami na temat cukrzycy.

Nie zabrak?o te? wyst?pów utalentowanej m?odzie?y. Na scenie pojawili si?: Anna Nowak (skrzypce) Kacper Krochmal (gitara, ?piew) Anna Zemsta (?piew), Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla Diabetyków "Trzymaj Poziom" (?piew), Paulina Bomba, Dominika Buras, Paula Kowalska, Grupa Kabaretowo Teatralna "?oo!" z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach (skecze znanych grup kabaretowych), Chór szkolny "Jaszczwóry", IV LO Kraków

Uwag? zebranych skupi? koncert Anny D?bskiej oraz gwiazdy sceny rodem z "Krainy ?agodno?ci" Roberta Kasprzyckiego.

Po po?udniu Wie?a Ratuszowa na krakowskim Rynku zab?ys?a w kolorze niebieskim.

Drug? cze?ci? warsztatów z okazji ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc? by?o zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. By?a to doskona?a okazja do sprawdzenia jak kszta?tuj? si? poziomy cukru we krwi na najni?szych poziomach kopalnianych chodników. Zwiedzanie kopalni pozwoli?o na poznac prace górników soli na przestrzeni wieków a tak?e zobaczy? z bliska cudownie wyko?czone i urokliwie zaprezentowane wyrobiska solne. Najwi?ksze wra?enie zrobi?a Kaplica ?w. Kingi w ca?o?ci wyrze?biona z bry? solnych.

Zm?czeni, ale pe?ni wra?e? wrócili?my wieczorem do Gliwic.

Zobacz materia? wideo z Marszu:

PARTNER WYJAZDU:


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,514 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!