29 November 2021 19:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MASZ PROBLEM Z POMP? - DZWO?!!!
Medtronic uruchomi? w Europie Centralnej pierwsz?, kompleksow? infolini? dla osób chorych na cukrzyc?. Infolinia ma s?u?y? pacjentom z Polski, Czech, S?owacji i W?gier.

Infolinia ma za zadanie zapewnienie informacji osobom z cukrzyc? typu 1, szczególnie tym, którzy korzystaj? z pomp firmy Medtronic i potrzebuj? pomocy w zwi?zku z ustawieniami pompy, obja?nieniem funkcji lub problemami technicznymi. Wszelkie problemy dotycz?ce pomp insulinowych, które dotychczas by?y kierowane do przedstawicieli firmy Medtronic lub osób szkol?cych z obs?ugi pomp, teraz b?d? rozwi?zywane przez zespó? infolinii. Potencjalni klienci, którzy chcieliby uzyska? wi?cej informacji na temat terapii pompami insulinowymi lub chcieliby zada? ogólne pytania, równie? uzyskaj? informacj?. Od momentu uruchomienia infolinii, jej zespó? otrzymuje oko?o 50 pyta? dziennie.

„Nasza firma nieustannie szuka sposobów na poszerzenie zakresu serwisu, jak równie? zwi?kszenie poziomu komfortu us?ug oferowanych naszym pacjentom. Dzi?ki kompleksowej infolinii zarówno nasi obecni klienci, jak i ci, którzy poszukuj? informacji nt. terapii pompowej b?d? mieli dost?p do wszystkich informacji w jednym miejscu.”– mówi Wojciech Je?ewski, Country Director Medtronic Poland.

Zespó? infolinii b?dzie mia? do dyspozycji specjalny system, który umo?liwi wgl?d w histori? pacjenta podczas rozmowy z nim. W systemie b?d? przechowywane informacje dotycz?ce wcze?niejszych rozmów oraz rodzaju pompy, z której chory korzysta, wszystko to zapewni, ?e osoba odpowiadaj?ca na pytania, b?dzie dok?adnie wiedzie? jakich informacji udzieli?.
Jest to pierwsza infolinia diabetologiczna oferowana przez firm? Medtronic w Europie Centralnej i Wschodniej. Podobne infolinie Medtronic oferuje w krajach Beneluksu oraz w Wielkiej Brytanii.

Numer infolinii dla klientów z Polski: +48 22 46 56 987 oraz 0 801 080 987.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,723 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!