01 December 2021 18:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
O ANALOGACH, WK?UCIACH I POMPACH
"Wprowadzenie na listy refundacyjne analogów d?ugo dzia?aj?cych insulin jest dzia?aniem jak najbardziej w?a?ciwym i d?ugo wyczekiwanym przez ponad 2 miliony polskich diabetyków. Stworzenie mo?liwo?ci wyboru przez lekarza wspólnie z pacjentem odpowiedniego modelu terapii z wykorzystaniem nowoczesnych preparatów z pewno?ci? wp?ynie na jako?? leczenia cukrzycy w Polsce." To fragment pisma jakie otrzyma?a Minister Zdrowia Ewa Kopacz od Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?w ramach konsultacji spo?ecznych rozporz?dze? refundacyjnych.

Ponadto w dokumencie mo?na znale?? uwag?: "Rozszerzenie listy refundacyjnej o kolejny analog krótko dzia?aj?cy insuliny, zwi?kszy mo?liwo?? doboru odpowiedniego preparatu, jak i spowoduje wi?ksz? konkurencyjno?? na rynku.".

W pi?mie uj?ta zosta?a tak?e kwestia zapowied? refundowania leczenia pomp? insulinow? do 26 roku ?ycia oraz refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia. W imieniu m?odych diabetyków Mariusz Masiarek, przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? pisze: "T? zapowied? traktujemy jako zrozumienie naszych argumentów wielokrotnie przedstawianych w wyst?pieniach do Ministerstwa Zdrowia oraz jako przemy?lane nast?pstwo decyzji o finansowaniu zakupu pomp insulinowych dla dzieci do 18 roku ?ycia. Realizacj? tych zapowiedzi b?dziemy z ogromn? uwag? monitorowa?."

Ostatnie decyzje Ministerstwa z pewno?ci? pomog? wielu diabetykom i ich otoczeniu i trzeba mie? nadziej?, ?e przyczyni? si? równie? do zmiany poziomu leczenia cukrzycy w Polsce
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,280 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!