29 November 2021 20:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MZ O SKANDALICZNEJ WYPOWIEDZI LEWIATANA
Jeste?my zdumieni stanowiskiem Lewiatana, poniewa? wcze?niej wszyscy eksperci lekarze i pacjenci apelowali, ?eby insuliny analogowe d?ugodzia?aj?ce znalaz?y si? na listach leków refundowanych. Wcze?niej nie udawa?o si? ich tam umie?ci? z przyczyn finansowych i by?o to szeroko krytykowane – mówi w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Piotr Olechno, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Przypomina, ?e resort zapowiada? wprowadzenie insulin analogowych d?ugodzia?aj?cych na listy refundacyjne kilkakrotnie, ostatnio kilka tygodni temu: – Wtedy g?osów krytycznych nie s?yszeli?my.

T?umaczy, ?e analogi s? wpisane na list? leków refundowanych na takiej samej zasadzie, jak pozosta?e insuliny, wi?c nie mo?e by? mowy o nierównym traktowaniu któregokolwiek z produktów.

Zapewnia tak?e, ?e refundacja insulin analogowych d?ugodzia?aj?cych nie b?dzie dodatkowym obci??eniem dla NFZ.

– W tym roku uda?o si? wynegocjowa? resortowi ponad 400 mln z? oszcz?dno?ci na innych lekach. Za te pieni?dze jeste?my w stanie sfinansowa? mi?dzy innymi w?a?nie refundacj? insulin – zaznacza Piotr Olechno.

Prof. Krzysztof Strojek konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii t?umaczy nam, ?e analogowe insuliny d?ugodzia?aj?ce s? korzystne dla pacjentów, u których wyst?puje ryzyko hipoglikemii lub wzrost cz?sto?ci wyst?powania hipoglikemii.

– To s? fakty potwierdzone zarówno w badaniach naukowych, jak i poprzez obserwacj? pacjentów. Dlatego insuliny analogowe d?ugodzia?aj?ce powinny by? dost?pne dla polskich pacjentów w ramach refundacji – stwierdza krajowy konsultant.

Zdaniem prof. Strojka cz??? pacjentów, tych z podwy?szonym ryzykiem hipoglikemii, zdecydowanie skorzysta na refundacji. – Wprawdzie mo?na ich leczy? zwyk?ymi insulinami, jednak wówczas cz?sto dochodzi do spadków poziomu cukrów wraz ze wszystkim negatywnymi skutkami zdrowotnymi – t?umaczy profesor. Zastrzega, ?e wypowiada si? wy??cznie w kwestiach zdrowotnych, a nie biznesowych.

?ród?o: rynekzdrowia.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,828 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!