04 December 2021 02:52
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA W CI??Y TO WI?KSZE RYZYKO CHOROBY NEREK U DZIECKA
Ameryka?scy naukowcy wykazali w badaniach, ?e dzieci kobiet, które podczas ci??y by?y oty?e lub mia?y cukrzyc? s? bardziej nara?one na przewlek?? chorob? nerek. Wyniki te sugeruj?, ?e skrupulatna kontrola cukrzycy i wagi podczas ci??y mo?e zmniejszy? ryzyko rozwoju tej uci??liwej choroby u dziecka.

Dr Christine W. Hsu z Uniwersytetu Waszyngto?skiego w Seattle przeprowadzi?a badania w?ród ponad 4 tys. pacjentów, u których przed 21. rokiem ?ycia zdiagnozowano przewlek?? chorob? nerek. Aby oceni? zwi?zek mi?dzy chorob? a oty?o?ci? lub cukrzyc? u matki, zebrane dane porównano z informacjami na temat 20 tys. zdrowych osób. Wyniki zaprezentowano na 43. Zje?dzie Ameryka?skiego Towarzystwa Nefrologicznego w Denver.

Okaza?o si?, ?e ryzyko przewlek?ej choroby nerek by?o a? o 69 proc. wi?ksze u dzieci kobiet, które mia?y cukrzyc? ju? przed zaj?ciem w ci???. Je?eli cukrzyca rozwin??a si? podczas ci??y, wzrost ryzyka wynosi? 28 proc. W przypadku dzieci kobiet, które w ci??y mia?y problemy z oty?o?ci?, ryzyko by?o o 22 proc. wi?ksze.

W przypadku doros?ych przewlek?a choroba nerek ma cz?sto zwi?zek z innymi dolegliwo?ciami, takimi jak cukrzyca czy nadci?nienie.

Dr Hsu zauwa?a, ?e rozwój choroby u dzieci mo?e by? z kolei „zaprogramowany" ju? w okresie prenatalnym. Badania wykaza?y m.in., ?e cukrzyca matki prawie o 700 proc. zwi?ksza ryzyko wad nerek (aplazja lub dysplazja) i uk?adu moczowego (uropatia zaporowa) u noworodków, które s? najcz?stszymi przyczynami pó?niejszej choroby nerek.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,699 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!