04 December 2021 03:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WA?NE SPRAWY - SK?ADKI, WARSZTATY, ZIMOWISKO
Grudzie? to ostatni miesi?c w roku i doskona?y czas na nadrobienie zaleg?o?ci. Przypominamy wszystkim cz?onkom Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, ?e wp?at zaleg?ych sk?adek za rok 2010 mo?na dokona? na rachunek 60 1050 1298 1000 0002 0296 1470. Kwota rocznych sk?adek to 24 PLN.
Jednocze?nie prosimy wszystkich uczestników Miko?ajowych Warsztatów Edukacyjno-Rehabilitacyjnych o dokonywanie odp?atno?ci za pobyt - szczegó?y
Ponadto informujemy o mo?liwo?ci zapisywanie si? na Zimowisko 2011. Jego organizacja jest uzale?niona od ilo?ci ch?tnych - szczegó?y
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,742 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!