27 Października 2020 10:31
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
WKŁUCIA DO 26 LAT JUŻ OD NOWEGO ROKU
Zakończyły się konsultacje społeczne Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie przedłużenia refundacji na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych do 26 roku życia. Limit refundacji nie zmieniła się i wynosi 300 PLN raz na miesi?c. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? przekazało do MZ uwagi precyzuj?ce zapisy z korzy?ci? dla diabetyków. Chodzi o liczbę wkłuć w limicie ceny, ważno?ć zlecenia na zaopatrzenie oraz o to jaki lekarz może takie zlecenie wystawiać.

Maj?c na uwadze, że Ministerstwo przychyliło się do wniosku o przedłużenie okresu refundacji w ramach konsultacji samego Rozporz?dzenia wprowadzaj?cego nowe przepisy w życie Ministerstwo Zdrowia otrzymało następuj?ce uwagi:


1. Zmiana zapisu w kolumnie „?rodki pomocnicze” z „do 10 sztuk” na „co najmniej 10 sztuk” przy utrzymaniu limitu ceny 300 PLN

Wprowadzenie wymienionej zmiany umożliwi pacjentom otrzymanie większej ilo?ci zestawów infuzyjnych, przy zachowaniu takich samych wydatków ?rodków publicznych. Według wskazań efektywnej terapii pomp? insulinow? zmiana wkłucia powinna odbyć się raz na trzy dni, co daje liczbę 10 sztuk miesięcznie, ale przy aktualnie rożnych cenach za wkłucia i stałej kwocie refundacji liczba ta jest odpowiednio mniejsza lub większa. (ceny wkłuć wahaj? się od 25 do 35 złotych). Sytuacja ta zmusi dystrybutorów do obniżenia cen, przez co zwiększy konkurencję i dostępno?ć zestawów dla pacjentów.


2. Doprecyzowanie kwestii warunków realizacji w kolumnie „Lekarze upoważnieni do wystawiania zlecenia” :

Dzieci do 18 roku życia – Lekarz specjalista I stopnia w zakresie pediatrii lub lekarz specjalista pediatrii oraz Lekarz specjalista diabetologii
Młodzież od 18 do 26 roku życia – Lekarz specjalista diabetologii

Wskazane zmiany pozwol? unikn?ć sytuacji przyjmowania pacjentów powyżej 18 roku życia leczonych pomp? insulinow? przez lekarzy pediatrów w poradniach POZ, co nie jest zgodne z warunkami umów kontraktowych ani też nie jest korzystne dla samych pacjentów. Ponadto wspomniane doprecyzowanie zapewni im kontakt z lekarzem specjalist? w zakresie diabetologii w poradni diabetologicznej.


3. Wskazanie okresu ważno?ci zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne – raz na 12 miesięcy - zrównuj?c go w ten sposób z okresem ważno?ci karty na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz ?rodki pomocnicze wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy obecnym sposobie finansowania okre?lonym w przedmiotowym rozporz?dzeniu MZ (bezpłatnie do 26 roku życia, raz na miesi?c), zlecenie jest wystawiane przez lekarza raz na 3 miesi?ce a karta jest wystawiana przez NFZ raz na rok.

Wprowadzenie takiej zmiany pozwoli na zaoszczędzenie ?rodków wydawanych na obsługę zleceń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, usprawni proces refundacji, a przede wszystkim ułatwi pacjentom sposób realizacji ?wiadczenia.

Przypomnijmy, że obecnie refundacja obejmuje do 10 sztuk zestawów infuzyjnych, raz na miesi?c do wysoko?ci 300 PLN, zlecenia s? wystawiane raz na trzy miesi?ce przez pediatrę lub diabetologa.

Po przyjęciu uwag i ewentualnym uzupełnieniu i doprecyzowaniu zapisu Rozporz?dzenie zostanie podpisane i zacznie obowi?zywać w ci?gu 14 dni. Bior?c pod uwagę kalendarz nie będzie to wcze?niej niż na pocz?tku przyszłego roku.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,770 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!