01 December 2021 18:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
?NIE?NE WARSZTATY Z MIKO?AJEM
Ostatnie w tym roku Warsztaty Edukacyjno-Rehabilitacyjne dla dzieci i M?odzie?y z Cukrzyc? up?yn??y w bardzo ?nie?niej atmosferze. Brenna, gdzie ponad 80 uczestników go?ci?o w O?rodku „Regor” by?a kompletnie zasypana. Ogromna ilo?? ?niegu, obielone choinki i drzewa, malowniczo wij?ca si? górska rzeka i niezbyt niska temperatura sprawi?y, ?e wra?enia z wyjazdu b?d? niezapomniane.

W sobotnie przedpo?udnie odby?o si? ostatnie walne zebranie cz?onków ?l?skiego Ko?a Przyjació? Dzieci z Cukrzyc? TPD. By?a to pierwsza organizacja, która powsta?a jako specjalistyczne ko?o Towarzystwa Pomocy Dzieciom z siedzib? w Warszawie. Po wielu latach sukcesów cz?onkowie postanowili zako?czy? jego dzia?alno?? przy ul. M?y?skiej w Gliwicach.

Kolejnym punktem programu by?o tradycyjne spotkanie edukacyjne w ramach cyklu „Sobie Sami” podczas, którego rodzice i opiekunowie mieli okazj? pod okiem lekarza pediatry i diabetologa dr Aliny Strza?y-K?eczek omówi? i rozwi?za? nurtuj?ce ich problemy zwi?zane prowadzeniem cukrzycy. W tym samym czasie najm?odsi pod nadzorem fizjoterapeuty dr Roberta Ma?kowskiego odbywali zaj?cia ruchowe w basenie. Program aktywno?ci ruchowej na Warsztatach organizowanych przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? jest realizowany w ramach sta?ej wspó?pracy z Akademi? Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

Popo?udnie min??o na zabawach w Figlo Parku i na przygotowaniach do kuligu z pochodniami. Bajkowa sceneria, padaj?ce wielkie p?aty ?niegu, dzwonki sa? ci?gni?tych przez konie wype?ni?o niew?tpliw? atrakcj? popo?udnia. By? gromki ?miech, ?piewy, okrzyki rado?ci, bitwa na ?nie?ki i co najwa?niejsze, radosne twarze najm?odszych.

Po kolacji wszyscy z niecierpliwo?ci? czekali na najwa?niejszego go?cia wieczoru – ?w. Miko?aja. Po raz pierwszy od kilku lat nie mia? problemu z przyjazdem na saniach, ?niegu by?o przecie? pod dostatkiem. Pewnie troszk? dlatego oprócz ?nie?ynki przywióz? ze sob? równie? D?ugow?os? Diablic?! Na szcz??cie, cho? by? stare?ki i zm?czony, nie zapomnia? wielkiego worka z prezentami. Zabawa i wspólne ?piewy trwa?y do pó?nego wieczora.

Niedzielne przedpo?udnie min??o nam pod znakiem aktywno?ci na ?niegu i basenie, oraz zaj?? z zimowego nornic walking. B?d?c w górach mogli?my jednocze?nie poczu? wspomnienia wakacji i bardzo pozytywnie wp?yn?? na stan naszych dróg oddechowych. Wszystko to za spraw? seansów w grocie solnej.

Podczas zaj?? warsztatowych z dietetykiem Lucyn? Ziajk? mo?na by?o doskonale poczu? zapach zbli?aj?cych si? ?wi?t. Bakaliowe przysmaki, ciasta, pierniki, ?ledzie, karpie wspólnie rozpisane na WW i WBT na pewno zagoszcz? na ?wi?tecznych sto?ach ma?ych cukiereczków. Przepisy na ?wi?teczne potrawy jakie zosta?y opracowane na Warsztatach mo?na pobra? klikaj?c na ten link.

Godziny pobytu w sympatycznej Brennej powoli mija?y a ?nieg pada? coraz bardziej intensywnie. Aura na drogach nie sprzyja?a podró?y, ale za to pozytywne wspomnienia z pobytu na Warsztatach pozwoli?y przeby? j? sprawnie i szcz??liwie.

Weso?ych ?wi?t!!!!PARTNERZY WARSZTATÓW:

?L?SKIE KO?O PRZYJACIÓ? DZIECI Z CUKRZYC? TPD
POMOCNICY ?WI?TEGO MIKO?AJA:


Warsztaty odby?y si? w O?rodku Wypoczynkowym REGOR w Brennej - www.regor.eu

Regor to o?rodek wypoczynkowo-szkoleniowy, po?o?ony w przepi?knej miejscowo?ci Brenna.
W Brennej wyst?puj? znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej, zach?caj? do niej malownicze górskie zbocza, g?ste lasy, urokliwe polany i cicho szemrz?ce strumienie. Znajduj? si? tu odpowiednie trasy dla ludzi w ka?dym wieku, zarówno tych lubi?cych spacery, jak i dalekie górskie wyprawy.
Miejscowo?? ta oferuje równie? mo?liwo?? wypoczynku nad wod?, przysta? kajakow?, korty tenisowe, park linowy i wiele innych atrakcji. Zim? na amatorów bia?ego szale?stwa czeka rozbudowana sie? wyci?gów narciarskich z dobrze przygotowanymi trasami o ró?nym stopniu trudno?ci. Zarówno latem jak i zim? organizowane s? w Brennej liczne imprezy plenerowe jak cho?by noc ?wi?toja?ska, do?ynki czy zimowy karnawa? 'Pod Starym Groniem'.
O?rodek Regor po?o?ony jest niedaleko centrum miejscowo?ci, niemal nad sam? rzek? Brennic?.

W O?rodku znajduj? si?:
- kryty basen o wymiarach 12 x 6 m
- dwa ziemne korty tenisowe
- bogate zaplecze rehabilitacyjne
- grota solna
- smaczna kuchnia regionalna
- rodzinna atmosfera

Zobacz zdj?cia z O?rodka - FOTO
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,265 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!