04 December 2021 04:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
AGENCJA SI? NIE WYPOWIEDZIA?A. O CO CHODZI?
Europejska Agencja Leków (EMA) nie zaj??a si? dot?d bezpiecze?stwem stosowania d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny.Zadaniem Dziennika Gazety Prawnej tym samym d?ugodzia?aj?ce analogi insuliny nie powinny zosta? usuni?te ze zmienionych wykazów leków refundowanych.

Przypomnijmy, ?e do tej pory EMA nie wskazywa?a na jakichkolwiek niebezpiecze?stwa zwi?zane ze stosowaniem tych insulin a w dodatku analogi s? refundowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polska Agencja Oceny Technologii Medycznych równie? nie wnosi uwag co do bezpiecze?stwa tych preparatów.

W zwi?zku z brakiem dzia?a? EMA, nie wiadomo kiedy nowe listy leków refundowanych wejd? w ?ycie. By? mo?e nast?pi to 31 grudnia, a by? mo?e 1 stycznia 2011 roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapa?? w tym tygodniu – podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Od tego, czy listy wejd? w ?ycie w tym czy w przysz?ym roku zale?y wysoko?? stawek VAT za leki.

??cznie zmiany na listach (uwzgl?dniaj?c analogii) mia?y kosztowa? NFZ 450 mln z?. Jednak, jak zapewnia? resort zdrowia, nie mia?o si? to odbi? na jego bud?ecie. Dodatkowe pieni?dze mia?y bowiem pochodzi? z obni?ek cen leków wynegocjowanych z firmami farmaceutycznymi. Praktyka pokazuje jednak, ?e ka?da zmiana na listach leków powoduje zwi?kszenie wydatków NFZ.

Wiceminister Marek Twardowski wcze?niej zapowiada?, ?e w sprawie insulin analogowych wszystko jest jeszcze mo?liwe: b?d? na li?cie leków refundowanych, nie b?dzie ich na li?cie, a je?li ich nie b?dzie, to okre?lonej grupie pacjentów zaproponowany zostanie program terapeutyczny.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,812 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!