26 Października 2020 21:33
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
DIABETOLODZY DO PREMIERA
Oto tre?ć listu otwartego jaki Polskie Towarzystwo Diabetologiczne przesłało do Premiera Donalda Tuska.


Pan
Prezes Rady Ministrów RP
Donald Tusk
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

List otwarty
Zarz?du Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
w sprawie decyzji Ministerstwa Zdrowia wstrzymuj?cej ogłoszenie
aktualizacji list refundacyjnych

W dniu 14 grudnia 2010 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że wbrew wcze?niejszym, kilkukrotnym zapowiedziom nie zostanie wprowadzone w życie w dniu 16 grudnia br. nowe rozporz?dzenie dotycz?ce refundacji leków, w tym także długodziałaj?cych analogów insuliny. Osoby chore na cukrzycę w naszym kraju oraz ich lekarze od lat oczekuj? na poprawę dostępu do nowoczesnych preparatów insulin, leków, których stosowanie jest w Europie od dawna uznanym standardem. Szczególnie trudnym okresem było ostatnie półtora roku, bowiem w czerwcu 2009 r. długodziałaj?ce insuliny analogowe były już umieszczone na listach refundacyjnych, a następnie zostały z nich usunięte w przededniu ich ogłoszenia. Obecnie Polska jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w której ta grupa leków nie jest w jakimkolwiek stopniu refundowana.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne skupiaj?ce lekarzy i naukowców opiekuj?cych się chorymi na cukrzycę i prowadz?cych badania naukowe nad cukrzyc? i jej powikłaniami wyraża swój zdecydowany protest wobec praktyk Ministerstwa Zdrowia w zakresie refundacji preparatów insulin oraz głębokie zaniepokojenie okoliczno?ciami podjętej decyzji. Łami?c po raz kolejny dan? naszym pacjentom obietnicę Ministerstwo powołuje się na w?tpliwo?ci zwi?zane z bezpieczeństwem stosowania analogów długodziałaj?cych, zwłaszcza w zakresie ryzyka rozwoju raka piersi, cytuj?c doniesienia naukowe z ubiegłego roku. Pragniemy z cał? moc? podkre?lić, że w 2010 roku problem wpływu stosowania insulin analogowych na rozwój nowotworów był bardzo intensywnie badany na całym ?wiecie, ukazało się wiele publikacji w renomowanych pismach naukowych i nie znaleziono przekonuj?cych danych potwierdzaj?cych kliniczny zwi?zek tego rodzaju terapii z ryzykiem rozwoju raka. Wobec tysięcy publikowanych corocznie doniesień naukowych nie jest niczym niezwykłym, że czę?ć z nich przynosi wyniki, które nie znajduj? potem potwierdzenia w ?wietle dalszych badań i obserwacji. Nie ma zatem obecnie jakichkolwiek przesłanek, aby merytorycznie podważać bezpieczeństwo stosowanych powszechnie na ?wiecie analogów długodziałaj?cych. Odbyte w dniach 13-16 grudnia br. zebranie Komitetu ds. Produktów Medycznych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) nie dyskutowało – wbrew zapowiedziom Ministerstwa – żadnych aspektów dotycz?cych insulin ani innego rodzaju terapii przeciwcukrzycowej (zob. www.ema.europa.eu).

Dla ?rodowiska diabetologów jest oczywiste, że o losie refundacji insulin analogowych w naszym kraju nie decyduj? wył?cznie względy merytoryczne, naukowe czy kliniczne, ale w znacznym stopniu także biznesowe. Dowodem na bezpo?rednie, choć starannie skrywane przed opini? publiczn?, zaangażowanie krajowych producentów insulin ludzkich, w kampanię przeciwko analogom była zorganizowana 22 listopada br. przez Polsk? Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan konferencja prasowa. Jej przedmiotem był atak na t? grupę leków i kwestionowanie jej znaczenia w codziennej praktyce diabetologicznej. W trakcie tego spotkania, nagło?nionego medialnie, nie wzbraniano się przed manipulacj? faktami, wykorzystuj?c niewiedzę medyczn? uczestników spotkania i odbiorców informacji prasowych. Jest rzecz? zdumiewaj?c?, że do dyskusji o szczegółowych aspektach leczenia chorych na cukrzycę w naszym kraju nie zaproszono reprezentantów polskiej medycyny, którzy wyja?niliby jakie korzy?ci ze stosowania insulin analogowych – powszechnie dostępnych w całym cywilizowanym ?wiecie – odnosz? poszczególni pacjenci (zob. Rzeczpospolita, 22.11.2010).

Obecn? decyzję wstrzymuj?c? refundację Ministerstwo Zdrowia tłumaczy trosk? o bezpieczeństwo chorych. Logiczn? konsekwencj? takiego sposobu rozumowania powinien być całkowity zakaz stosowania insulin analogowych i ich wycofanie z oficjalnego lekospisu. Należy w tym miejscu podkre?lić, że niemal wszyscy chorzy na cukrzycę typu 1, również i dzieci, leczeni s? od lat jedynie insulinami analogowymi, kupowanymi za pełn? odpłatno?ci? preparatami długodziałaj?cymi. Wynika to z faktu, że w licznych sytuacjach klinicznych zapewniaj? one skuteczniejsz? terapię cukrzycy i większy komfort życia i bezpieczeństwo chorych w porównaniu do klasycznych insulin ludzkich. Oczywi?cie tak leczeni s? pacjenci, których stać na zakup insulin analogowych.

Wydarzenia ostatnich dni to niestety kolejna odsłona pozbawionej skrupułów walki, w której interesy konkretnych firm i ich wpływowych, posiadaj?cych szerokie koneksje polityczne, wła?cicieli przedkłada się ponad zdrowie i dobro chorych na cukrzycę. Można ubolewać, że niektóre media stały się stron? w tocz?cej się dyskusji, nie wahaj?c się przed manipulacj? faktami i wypowiedziami. Szczególnie bolesny jest fakt, że jedn? z ofiar takiego podej?cia stał się Krajowy Konsultant ds. Diabetologii, człowiek o wielkim autorytecie i nieposzlakowanej opinii zawodowej. Warto pamiętać, że współpraca z firmami farmaceutycznymi w zakresie szkolenia podyplomowego lub programów naukowych jest w ?rodowisku akademickim na całym ?wiecie zjawiskiem powszechnym, a każdy stosowany lek poddawany jest badaniom klinicznym, w którym uczestnicz? uczeni z całego ?wiata. I tak, wszyscy specjali?ci i naukowcy zabieraj?cy głos w sprawie insulin, w tym i analogowych, prowadz? i prowadzili badania nad ich bezpieczeństwem i skuteczno?ci? ich stosowania we współpracy z różnymi producentami tych preparatów.

Reprezentuj?c całe ?rodowisko diabetologiczne, zarówno chorych, jak i lekarzy oraz pielęgniarki jeste?my do głębi oburzeni przebiegiem wydarzeń. W naszej opinii najważniejszy nawet interes krajowego przemysłu nie powinien być przekładany nad dobro ludzi przewlekle chorych, często bezradnych w walce ze swoj? chorob?. Ostatnie wydarzenia obnażaj? mechanizmy funkcjonowania w naszym kraju administracji i bezsilno?ć obywateli wobec niej.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z cał? moc? protestuje przeciwko zaistniałej sytuacji i będzie starać się jej przeciwdziałać w ramach przewidzianych prawem metod.Zarz?d Główny
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prof. dr hab.n.med Władysław Grzeszczak – prezes
Dr hab.n.med Leszek Czupryniak – wice prezes
Prof. dr hab.n.med Janusz Gumprecht – sekretarz
Prof. dr hab.n.med Przemysława Jarosz-Chobot – skarbnik
Prof. dr hab.n.med Waldemar Karnafel
Prof. dr hab.n.med Lilianna Majkowska
Prof. dr hab.n.med Maciej Małecki
Prof. dr hab.n.med Jacek Sieradzki
Prof. dr hab.n.med Krzysztof Strojek
Prof. dr hab.n.med Malgorzata Szelachowska
Prof. dr hab.n.med Ewa Wewnder-Ożegowska
Prof. dr hab.n.med Bogna Wierusz- Wysocka
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,706 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!