29 November 2021 19:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEPOKÓJ, DEZORIENTACJA I ZA?ENOWANIE. A GDZIE JEST DOBRO PACJENTA?
Z ogromnym niepokojem ?rodowisko m?odych diabetyków oraz ich opiekunów przyj??o informacj? o przeniesieniu terminu wprowadzenia w ?ycie nowego wykazu leków refundowanych, na którym znalaz?y si? mi?dzy innymi d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny. Jednocze?nie ze zdezorientowaniem i za?enowaniem obserwujemy przekazywane przez media zamieszanie wokó? tej decyzji, jak?e istotnej dla wielu polskich diabetyków. - to fragment listu jak otrzyma?a Minister Zdrowia Ewa Kopacz od Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Oto jego tre??:Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Warszawa


Z ogromnym niepokojem ?rodowisko m?odych diabetyków oraz ich opiekunów przyj??o informacj? o przeniesieniu terminu wprowadzenia w ?ycie nowego wykazu leków refundowanych, na którym znalaz?y si? mi?dzy innymi d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny.

Jednocze?nie ze zdezorientowaniem i za?enowaniem obserwujemy przekazywane przez media zamieszanie wokó? tej decyzji, jak?e istotnej dla wielu polskich diabetyków.

Z jednej strony docieraj? merytoryczne wypowiedzi o braku przeciwwskaza? terapii tymi preparatami przekazywane przez autorytety medyczne – stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z dnia 20. 12.10 i wcze?niejsze, stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych z marca 2010 roku oraz stanowiska Europejskiej Agencji Leków. Z drugiej pojawiaj? si? zaskakuj?ce wypowiedzi w kwestiach medycznych, dotycz?cych refundacji, przedstawiane przez przedsi?biorców. Pomi?dzy tym znalaz?y si? tak?e przeprowadzone konsultacje spo?eczne omawianego rozporz?dzenia oraz podanie si? do dymisji Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego, który przekaza? informacj? o zmianie terminu wej?cia w ?ycie nowej listy refundacyjnej.

Nasuwa si? pytanie - gdzie w tej sytuacji znajduje si? pacjent i jego dobro?

Jako ?rodowisko m?odych diabetyków i ich rodzin mamy nadziej?, ?e jakiekolwiek decyzje podejmowane w sprawie listy refundacyjnej jak i innych planowanych rozporz?dze? niezmiernie istotnych dla chorych na cukrzyc? zostan? gruntownie przemy?lane i b?d? mia?y na celu wy??cznie zapewnienie korzy?ci pacjentom.

Z niecierpliwo?ci? czekamy na wprowadzenie w ?ycie nowego wykazu leków refundowanych.
Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,767 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!