28 Października 2020 19:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
PRZESZCZEPY W LECZENIU CUKRZYCY - PRZESZCZEPY TRZUSTKI
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Przeszczepy w leczeniu cukrzycy
Czę?ć I. Przeszczepy trzustki


W ostatnich dniach ?rodowisko chorych na cukrzycę poruszyła wiadomo?ć o dokonanym w klinice w Warszawie u chorej na cukrzycę przeszczepie trzustki . Zagadnieniu przeszczepów trzustki, wysp trzustkowych, a także komórek macierzystych po?więciłam na tych łamach w ostatnich latach kilka wypowiedzi (rok 2008, 2009, 2010). W zwi?zku z ostatnim doniesieniem chcę wrócić do tego tematu.

Przeszczepy trzustki wykonywane s? od kilkudziesięciu lat. Pierwszy przeszczep trzustki na ?wiecie został przeprowadzony w 1966 w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy udany przeszczep trzustki w Polsce wykonał profesor Jacek Szmidt wraz z zespołem w roku 1988 w Warszawie. Najczęstszym wskazaniem do transplantacji trzustki jest cukrzyca typu 1 powikłana schyłkow? niewydolno?ci? nerek na tle nefropatii cukrzycowej. Zwykle dokonuje się wówczas równoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki pobranych ze zwłok tego samego dawcy. Metoda ta jest zwi?zana z wieloma trudno?ciami, stosowana jest więc tylko przy specjalnych wskazaniach. Alternatyw? jest metoda przeszczepienia izolowanych wysp trzustki lub komórek β. Ta metoda również, z różnych powodów, stosowana jest w ograniczonym zakresie.

Przeszczep trzustki jest zabiegiem obarczona sporym ryzykiem. Trzustka wytwarza bowiem nie tylko insulinę ale i inne hormony, a także enzymy trawienne. W czasie zabiegu operacyjnego łatwo więc może doj?ć do martwicy tkanek na skutek uwolnienia się tych enzymów.

Innym problemem jest fakt, ze cukrzyca typu 1 o podłożu autoimmunologicznym charakteryzuje się obecno?ci? autoprzeciwciał skierowanych przeciwko komórkom β. Przeciwciała te mog? niszczyć także komórki β przeszczepionej trzustki. Przeszczepiona trzustka, tak jak każdy narz?d przeszczepiony, jest dla organizmu biorcy „ciałem obcym”, aby uchronić j? przed odrzuceniem konieczne jest stosowanie bardzo agresywnej terapii blokuj?cej procesy immunologiczne (immunosupresji). Immunosupresja osłabia wprawdzie zagrożenie odrzucenia przeszczepu, ale równocze?nie osłabia zdolno?ć organizmu do walki np. z infekcjami. Je?li więc decyzja o przeszczepie dotyczy chorego z niewydolno?ci? nerek to jest to wybór „mniejszego zła”. Postępuj?ca niewydolno?ć nerek prowadzi do nieuchronnej ?mierci i to w pełni usprawiedliwia podejmowanie takiego ryzyka.

W omawianym przypadku zastosowania przeszczepu nie wiemy jakie były powody dla których podjęto to ryzyko. Zasadnicz? niewiadom? jest to czy pacjentka ma istotnie cukrzycę typu 1 czy też nie jaki? inny typ cukrzycy np. któr?? z postaci cukrzyc monogenowych. (MODY?). W tego typu cukrzycy nie mamy do czynienia z wytwarzaniem autoprzeciwciał i autodestrukcj? komórek β. Mechanizmy patogenetyczne tych postaci cukrzyc s? inne, st?d też odpada jeden z poważnych czynników mog?cych przes?dzić o niepowodzeniu transplantacji.

W każdym razie na zakończenie pragnę stwierdzić, że: „przeszczepy trzustki to nie jest to na co powinni liczyć chorzy na cukrzycę typu 1!!!”. Nie ma wystarczaj?cej liczby dawców, zabieg operacyjny obarczony jest stosunkowo dużym ryzykiem, a po przeszczepie konieczne jest stałe stosowanie bardzo agresywnej immunosupresji.

Wybrane pozycje pi?miennictwa:

Felts PW. Pancreas transplantation and the artificial pancreas: status of current experimental approaches. South Med J. 1973;66:66-73.

Matas AJ, Sutherland DE, Najarian JS. Current status of islet and pancreas transplantation in diabetes. Diabetes. 1976;25:785-795.

Van Schilfgaarde R. Organ transplantation in diabetics. Synopsis of the 1983 symposium. Neth J Med. 1985;28(6):246-253.

Schulak JA, Mayes JT. Pancreas transplantation for the treatment of diabetes. Perspect Pediatr Pathol. 1991;14:94-121.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,030 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!