04 December 2021 04:15
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
APIDRA REFUNDOWANA, LANTUS I LEVEMIR W PROGRAMIE TERAPEUTYCZNYM
Minister zdrowia Ewa Kopacz podpisa?a rozporz?dzenie w sprawie nowych list refundacyjnych. Nie ma na nich d?ugodzia?aj?cych analogów insulin, b?d? dost?pne w programie terapeutycznym. Na listach znalaz?a si? nowa insulina szybko dzia?aj?ca. Do ko?ca tego roku ma powsta? projekt programu terapeutycznego. Pacjenci, którzy zostan? do niego w??czeni, b?d? mogli korzysta? z analogów d?ugo dzia?aj?cych bezp?atnie. Jednak aby przyst?pi? to tego programu trzeba b?dzie spe?nia? odpowiednie warunki.

Kryteria kwalifikacji pacjentów do programu przygotuje konsultant krajowy ds. diabetologii. O zakwalifikowaniu danego pacjenta do udzia?u w programie b?dzie decydowa? specjalnie powo?any zespó? lekarzy diabetologów. Nowy program terapeutyczny ma zacz?? dzia?a? w 2011 roku.

Jak to dzia?a? Program terapeutyczny, cho? bezp?atnie udost?pniaj?cy insuliny d?ugo dzia?aj?ce, w przeciwie?stwie do dost?pno?ci w drodze refundacji za cz??ciow? odp?atno?ci?, mo?e okaza? si? mniej kosztowny. Jest bowiem urz?dowo sprecyzowan? formu?? udost?pniania leku, która zawiera bardzo precyzyjnie okre?lone kryteria w??cznia pacjentów do leczenia i wymaga prowadzenia ewidencji pacjentów.

Nie da si? ukry? i? jest to równie? mniej kosztowne dla pa?stwa ni? cho?by cz??ciowa refundacja.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia b?dzie to korzystniejsze dla pacjentów, gdy? w ramach programu dost?p do analogów b?dzie nieodp?atny. Za? w ramach refundacji pacjent musia?by dop?aci? do ceny leku 100 z?.

To ju? drugi raz, kiedy okazuje si?, ?e analogi d?ugodzia?aj?ce, które pierwotnie by?y wpisane na listy, zostaj? jednak ostatecznie z nich usuni?te. Jak t?umacz? eksperci, to efekt braku ostatecznej opinii na temat ich bezpiecznego stosowania.

- Czekamy na stanowisko Europejskiej Agencji Leków w tej sprawie. Raport ma by? gotowy do 11 kwietnia 2011 r. Równie? nasza tegoroczna rekomendacja wpisania d?ugodzia?aj?cych analogów na listy by?a warunkowa - mówi Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Zmienione listy maj? wej?? w ?ycie 30 grudnia.

?ród?o: Ministerstwo Zdrowia, Dziennik Gazeta Prawna
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,837 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!