01 December 2021 17:18
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TOWARZYSTWO WNIOSKUJE DO MINISTRA, RZECZNIK POPIERA I WYST?PUJE DO MEN
Po akcji pisania listów przez rodziców do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka w sprawie sytuacji dzieci z cukrzyc? w szko?ach i przedszkolach pojawi?y si? kolejne fakty. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka popar? przedstawiane argumenty i skierowa? pismo do MEN. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej z wnioskami o konkretne dzia?ania.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwróci? si? do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podj?cie dzia?a? zmierzaj?cych do zapewnienia dzieciom chorym na cukrzyc? warunków dla bezpiecznego ich przebywania w szko?ach i przedszkolach. W opinii Marka Michalaka nale?y wyposa?y? wszystkich nauczycieli w umiej?tno?ci niezb?dne do zapewnienia chorym dzieciom bezpiecze?stwa zdrowotnego.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? w li?cie do Pani Minister przekaza?o konkretne wnioski o wszcz?cie post?powa?, które b?d? mia?y na celu zmian? niekorzystnych dla dzieci chorych na cukrzyc? przepisów.

W pi?mie zwrócono si? o :

1. Podj?cie kroków w celu ujednolicenia przepisów prawnych w zakresie obowi?zków nauczyciela wobec dziecka przewlekle chorego w placówce o?wiatowej.
2. Wprowadzenie w program kszta?cenia nauczycieli zaj?? z zakresu pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzgl?dnieniem potrzeb dzieci przewlekle chorych, w tym dzieci z cukrzyc?
3. Wprowadzenie w program doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkole? daj?cych uprawnienia do post?powania z dzieckiem przewlekle chorym, w tym chorym na cukrzyc?, w placówce o?wiatowej.
4. Wprowadzenie zapisów o obowi?zkowych szkoleniach z zakresu edukacji diabetologicznej dla nauczycieli szkó? i przedszkoli, do których ucz?szczaj? dzieci z cukrzyc?.
5. Ustanowienie certyfikatu uprawniaj?cego nauczyciela do wykonywania podstawowych czynno?ci medycznych niezb?dnych przy prowadzeniu cukrzycy.

Czekamy na odpowied? Ministerstwa.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,197 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!