29 November 2021 19:57
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NOWA LISTA JU? OBOWI?ZUJE
Obowi?zuje nowa lista leków refundowanych - bez analogów d?ugo dzia?aj?cych i z jedn? now? insulin? analogow? szybko dzia?aj?c?. INFORMACJE O CENACH Kwota refundacji insulin si? nie zmienia i wynosi 100,48 pln. Pacjent w zale?no?ci od przepisanej na recepcie insuliny dop?aca ró?nic? pomi?dzy kwot? refundacji a cen? insuliny w aptece. Ceny w aptekach ro?ni? si? i to bardzo mocno. W dalszym ci?gu mog? obowi?zywa? promocje. Warto wi?c pyta? o cen? w ró?nych miejscach. Nie zmienia si? kwota refundacji pasków testowych do glukometrów i wynosi rycza?towo 3,20. W tym przypadku równie? mo?liwe s? promocje w aptekach. A co z analogami d?ugodzia?aj?cymi?

To skandal, ze zosta?y w ostatniej chwili wycofane z listy i to z w?tpliwych powodów.

Rzeczpospolita pisze: "Wokó? tej grupy leków potrzebnej chorym z niestabiln? cukrzyc? trwa ostry lobbing. Za ich refundacj? s? stowarzyszenia chorych (cz?sto wspó?pracuj?ce z firmami), przeciw wypowiedzia?a si? organizacja pracodawców Lewiatan. Niezr?czno?? polega na tym, ?e nale?y do niego m.in. firma, która produkuje leki konkurencyjne wobec d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny. Lewiatan zaproponowa?, by leki znalaz?y si? w programie terapeutycznym i ostatecznie to rozwi?zanie przyj??o Ministerstwo Zdrowia."

To kto ustanawia prawo? I w dodatku mo?na je zmienia? w ostatniej chwili, nawet po konsultacjach spo?ecznych.

Piotr Olechno z Ministerstwa Zdrowia mówi Rzeczpospolitej: – "NFZ wyda prawdopodobnie tyle samo na program terapeutyczny, ile musia?by zap?aci? za refundacj? tych leków. Przy tej decyzji wzgl?dy finansowe nie mia?y znaczenia.

T?umaczy przyczyny opó?nienia terminu: – Co jaki? czas pojawiaj? si? w?tpliwo?ci, czy ta grupa leków jest bezpieczna. Liczyli?my, ?e w po?owie grudnia rekomendacj? dotycz?c? ich stosowania wyda Europejska Agencja ds. Leków. Niestety, rekomendacj? przesuni?to, prawdopodobnie na 2012 r."

Program b?dzie ta?szy? Gazeta Wyborcza jest innego zdania:

"P?acenie za analogi insulinowe w ramach programu lekowego b?dzie prawdopodobnie dla NFZ dro?sze. Cena opakowania to 200-250 z?, ponad dwa razy wi?cej ni? cena insuliny ludzkiej, a limit refundacji na wszystkie insuliny wynosi 100,49 z?. Reszt? dop?aca pacjent, wi?c gdyby analogi by?y na li?cie refundacynej, pacjenci dop?acaliby 100-150 z? do opakowania. W sytuacji kiedy zostan? obj?ci programem terapeutycznym, ca?? kwot? pokryje NFZ."

A i tak najwi?cej straci pacjent. I do tego wszyscy zas?aniaj? si? dbaniem o jego dobro....

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,790 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!