29 November 2021 20:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BEZP?ATNE ANALOGI DLA 7-10 TYSI?CY CUKRZYKÓW
W ramach programu terapeutycznego, który ma zacz?? funkcjonowa? w pierwszym kwartale tego roku, dost?p do bezp?atnego leczenia d?ugo dzia?aj?cymi analogami insulin uzyska 7-10 tys. osób - powiedzia? w Sejmie wiceminister zdrowia Adam Fronczak.

Preparaty te – wbrew wcze?niejszym zapowiedziom resortu zdrowia – nie znalaz?y si? na li?cie refundacyjnej, która wesz?a w ?ycie 30 grudnia.

Odpowiadaj?c na pytanie pos?a Jaros?awa Zieli?skiego (PiS) o powody zmiany decyzji resortu w tej sprawie, Fronczak powiedzia?, ?e by?o to spowodowane post?powaniem wyja?niaj?cym tocz?cym si? w Europejskiej Agencji Leków, w wyniku którego ma zosta? ustalone bezpiecze?stwo stosowania tych preparatów.

Jak wyja?ni?, post?powanie to zosta?o wszcz?te po pojawieniu si? doniesie? naukowych, wskazuj?cych na mo?liwo?? zwi?kszania cz?sto?ci wyst?powania nowotworów, w szczególno?ci nowotworów sutka, u stosuj?cych d?ugo dzia?aj?ce analogi insulinowe.

Jak poinformowa? Fronczak, w ramach opracowywanego programu terapeutycznego finansowane b?dzie leczenie tymi preparatami dla wyselekcjonowanej grupy chorych na cukrzyc? i przy ?cis?ym monitorowaniu stanu ich zdrowia. Doda?, ?e chodzi o ok. 7-10 tys. osób.

– Oznacza to, ?e pacjenci wymagaj?cy leczenia d?ugo dzia?aj?cymi analogami insuliny oraz spe?niaj?cy kryteria w??czenia do programu, okre?lone przez konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztofa Strojka, otrzymaj? ca?kowicie bezp?atny dost?p do leczenia tymi produktami leczniczymi – powiedzia? Adam Fronczak.

Zaznaczy?, ?e takie rozwi?zanie b?dzie korzystne dla pacjentów, bo obecnie refundacja za tego typu leki wynosi ok. 100 z?, a ok. 180 z? pacjenci p?ac? sami.

?ród?o:PAP/rynekzdrowia.pl/wyborcza.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,813 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!