01 December 2021 18:11
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEPOKOJ?CE ANALIZY
Wed?ug Ministerstwa Zdrowia dzi?ki zmianom w ustawie refundacyjnej zyskaj? pacjenci. Co innego przekazuj? opinii publicznej producenci leków. Ich zdaniem po wej?ciu w ?ycie ustawy refundacyjnej w wersji rz?du Polacy zap?ac? za leki o 18 proc. wi?cej.

Te informacje przekaza? Polski Zwi?zek Pracodawców Przemys?u Farmaceutycznego. Opiera si? na wyliczeniach firmy Case-Doradcy. Sporz?dzi?a ona model matematyczno-statystyczny, który w ubieg?ym tygodniu wytwórcy leków przekazali Ministerstwu Zdrowia. Wyniki symulacji udost?pni?a dziennikarzom Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Jak pisze Gazeta Wyborcza:
"Projekt ustawy jest w Sejmie. Cho? by?y ju? wiceminister zdrowia Marek Twardowski zapewnia?, ?e pacjenci skorzystaj? na niej, projektowi nie towarzyszy?y wyliczenia wydatków na leki. Z symulacji Case-Doradcy wynika, ?e na zmianach skorzysta bud?et pa?stwa, a zwi?kszone koszty obci??? pacjentów, którzy ju? teraz dop?acaj? ?rednio do leków 30 proc. ich ceny (W?grzy - 20 proc., S?owacy - 13 proc., Niemcy - 7 proc.). Producenci leków zwracaj? te? uwag?, ?e w wiek poprodukcyjny wchodzi powojenny wy? demograficzny, a g?ównymi "konsumentami" leków s? ludzie starsi.

Projekt ustawy zak?ada sztywny limit wydatków na leki przez NFZ. Ma to by? najwy?ej 17 proc. jego bud?etu, cho? jeszcze w 2009 r. na refundacj? wyda? prawie 19 proc.

Projekt zak?ada równie? likwidacj? "leków za grosz". Ceny w aptekach maj? by? jednolite. Ustawa trafi?a dopiero do Sejmu a wi?c jej ewentualne wej?cie w ?ycie to dopiero II po?owa roku.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,274 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!