29 November 2021 09:43
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ROZPORZ?DZENIE OPUBLIKOWANE, WK?UCIA BEZP?ATNE DO 26 LAT OD 4 MARCA!!!
Minister Zdrowia Ewa Kopacz podpisa?a Rozporz?dzenie w sprawie przed?u?enia refundacji na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych do 26 lat. Rozporz?dzenie zosta?o opublikowane w 2 lutego, a wchodzi ?ycie za 30 dni czyli od 4 marca. Nowe zapisy wprowadzaj? korzystne zmiany.

Nowe zasady to: co najmniej 10 sztuk na miesi?c, do kwoty 300 PLN oraz wypisywanie zlece? przez pediatr? lub diabetologa a w przypadku m?odzie?y tak?e internist?. W ten sposób uwzgl?dniono poprawki Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? przekazane Ministerstwu pod koniec listopada - ZOBACZ.

Wprowadzenie zmiany "co najmniej 10 sztuk" za 300 PLN powoduje, zdecydowan? korzy?? bowiem w tej samej kwocie otrzymamy wi?cej wk?u?, a tym samym producenci b?d? musieli zmieni? ceny.

Przyk?ad: je?li do tej pory korzystali?my z wk?u? za 25 PLN to i tak otrzymywali?my tylko 10 sztuk. Teraz mo?emy otrzyma? 12. Je?li korzystali?my z wk?u? za 35 PLN to otrzymywali?my ich tylko 8. Teraz po zmianie musimy otrzyma? 10!

Wa?ne jest te? to, jaki lekarz mo?e wypisa? zlecenie.

Dla dzieci do 18 roku ?ycia - pediatra lub diabetolog, dla m?odzie?y od 18 do 26 roku ?ycia - internista lub diabetolog. Wa?ne jest to aby poradnia mia?a podpisany kontrakt z NFZ.

Tak wi?c po wypisanie zlecenia mo?na uda? si? równie? do POZ, gdzie przyjmuj? pediatra lub internista, a nie koniecznie diabetolog. Jest to ogromne u?atwienie szczególnie dla osób z mniejszych miejscowo?ci, gdzie dost?p do diabetologa jest utrudniony.Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,426 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!