29 Października 2020 18:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
AKCJA PRZYNIOSŁA EFEKT - MEN ZAJĘŁO STANOWISKO!
Po akcji wysyłania listów do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez rodziców „cukiereczków” w sprawie sytuacji dzieci chorych na cukrzycę w przedszkolach i szkołach a także wnioskach skierowanych do Pani Minister Katarzyny Hall przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? – zobacz - otrzymali?my odpowiedĽ na stawiane kwestie.

W nadesłanym pi?mie Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło obowi?zki dyrektora placówki o?wiatowej w przypadku trafienia do przedszkola lub szkoły dziecka przewlekle chorego, w tym dziecka z cukrzyc?. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i stanowiskiem MEN dyrektor ma szereg obowi?zków w stosunku do dzieci przewlekle chorych. Jak pokazuje codzienno?ć często z wygody o nich zapomina.

Najważniejsze punkty stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej to:

- Dyrektor placówki o?wiatowej nie może odmówić przyjęcia dziecka. Ma obowi?zek zapewnić mu odpowiednie warunki podczas pobytu w przedszkolu, szkole czy innej placówce.

- Dyrektor placówki o?wiatowej jest zobowi?zany przygotować kadrę pedagogiczn? i innych pracowników do pracy z dzieckiem przewlekle chorym oraz stałego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu

- Je?li w?ród uczniów jest dziecko przewlekle chore powinno?ci? dyrektora szkoły, przedszkola oraz placówki jest:

a) pozyskanie od rodziców ucznia szczegółowych informacji na temat jego choroby oraz wynikaj?cych z niej ograniczeń w funkcjonowaniu

b) zobowi?zanie nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat choroby ucznia

c) zorganizowanie szkolenia kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola, szkoły i placówki w zakresie postępowania z chorym dzieckiem. Dyrektor placówki dysponuje ?rodkami na zorganizowanie takiego szkolenia z puli przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

d) opracowanie procedur postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia w porozumieniu z pielęgniark? szkoln? lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola, szkoły i placówki, zarówno w codziennej pracy, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

Procedury postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę mog? uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposoby reagowania w sytuacjach nagłych. Procedury te powinny też okre?lać formy stałej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka chorego. Dyrektor zobowi?zuje wszystkich pracowników przedszkola/szkoły/placówki do bezwzględnego przestrzegania tych procedur.

- W opiece nad dzieckiem z cukrzyc? w szkole, przedszkolu czy placówce pielęgniarka pełni wiod?c? rolę. Oprócz pielęgniarki szkolnej specjalistyczne zabiegi (bież?ca kontrola poziomu cukru we krwi za pomoc? glukometru oraz podawanie insuliny w formie wstrzyknięć podskórnych lub wlewów przy pomocy pompy insulinowej) może wykonywać również inna osoba – samo dziecko, rodzic i nauczyciel – która odbyła specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie (posiadanie wykształcenia medycznego nie jest warunkiem koniecznym) i która z własnej woli wyrazi na to zgodę.

Ten dokument jest oficjalnym stanowiskiem MEN i rozwiewa bardzo dużo do tej pory niejasnych a często spornych w relacjach rodzice/przedszkola i szkoły kwestiach. Co więcej, będzie stanowił podstawę do opracowania materiałów dla rodziców pomocnych w rozwi?zywaniu trudnych sytuacji z jakim codziennie spotkać się można w przedszkolach i szkołach.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,155 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!