26 Października 2020 21:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU
Pięcioletnia Zosia Bladowska chodzi do przedszkola dzięki temu, że jej tata, przy ulicy obok, prowadzi sklep. Gdyby nie to, prawdopodobnie musiałaby zostać w domu: tata nie mógłby przychodzić codziennie do przedszkola, by podawać jej insulinę. Zosia ma pompę insulinow?, dzięki której podawanie lekarstwa jest bardzo proste, ale nauczyciele nie s? upoważnieni do wykonywania zabiegów medycznych. Mog? to zrobić jedynie pielęgniarki, ale ich w przedszkolu nie ma. - Gdy już naprawdę nie mogę przyj?ć, wtedy insulinę podaje nauczycielka, której wytłumaczyli?my, jak ma to robić - mówi Piotr Bladowski, tata Zosi.

Sygnały o takich problemach trafiały do Elżbiety Radziszewskiej, pełnomocnika rz?du ds. równego traktowania. W zwi?zku z tym w 2009 r. powołano specjalny zespół ds. dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Zespół wypracował now? interpretację przepisów dotycz?cych tego, kto może podawać leki dzieciom. Ustalono, że aby dziecko przewlekle chore mogło chodzić do przedszkola, wystarczy, że rodzice uzyskaj? zgodę od lekarza i przedstawi? j? w placówce. Zespół wypracował instrukcję, jak zawierać porozumienie między rodzicami i personelem przedszkola, które umożliwi podawanie leków dzieciom przez nauczycielkę czy innego opiekuna. Materiały te trafiły do samorz?dów i kuratoriów.

Również MEN edukuje nauczycieli w zakresie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym. Wydaje ksi?żeczki, które rozsyła do wszystkich przedszkoli, szkół, z opisami chorób i sposobów ich leczenia, przypominaj?c, że chore dziecko ma takie samo prawo do wychowania przedszkolnego jak zdrowe.

Problem w tym, że niewielu nauczycieli chce podj?ć się takiej odpowiedzialno?ci. Choć ci, którzy się na to zdecydowali, jak Przedszkole nr 9 w Gorzowie, twierdz?, że dziecko z cukrzyc? nie komplikuje pracy przedszkola. - To kwestia nastawienia i przeszkolenia personelu. A obsługi pompy insulinowej łatwo się nauczyć - mówi dyrektor Danuta Turłaj.

O tym, że idea porozumienia między rodzicami i nauczycielami nie rozwi?że problemu, wiedz? stowarzyszenia walcz?ce z dyskryminacj? oraz stowarzyszenia zrzeszaj?ce rodziców małych cukrzyków. Aby prawo dzieci do przedszkola było przez dyrektorów przestrzegane, chc? zmian przepisów.

- Jedynym rozwi?zaniem jest zatrudnienie pielęgniarki w przedszkolach, w których s? chore dzieci. Inaczej ci?gle będziemy dyskryminowani - twierdzi Małgorzata Fidor z Wrocławia, redaktorka portalu dla rodziców małych cukrzyków Diabetica.pl. Jest mam? cukrzyka i sama usłyszała "nie" w dwudziestu przedszkolach.

więcej w artykule w Gazecie Wyborczej - GAZETA WYBORCZA GORZÓW

Opisana przez dziennikarkę Gazety Wyborczej sytuacja tylko potwierdza działania na rzecz doprecyzowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w placówkach o?wiatowych. W tej sprawie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? otrzymało stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym jasno okre?lono obowi?zki dyrektora do którego zgłasza się rodzić dziecka np. z cukrzyc? - MEN ZAJĘŁO STANOWISKO - ZOBACZ

Gdyby dyrektorzy i nauczyciele znali swoje obowi?zki do takich sytuacji nie powinno dochodzić.

Zdaniem prof. Alicji Chybickiej, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, najwyższy czas naprawić medycynę szkoln?.

– Nadci?gaj?cy wyż demograficzny spowoduje, że problem stanie się jeszcze bardziej pal?cy – zwraca uwagę prof. Chybicka.

– W przypadku cukrzycy ważne s? też działania edukacyjne: należy przygotować nauczycieli z zakresu niesienia pomocy chorym uczniom czy posługiwania się pomp? insulinow? – mówi Mariusz Masiarek z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?.

Powrót medycyny szkolnej to jedna sprawa,a wspomniany wcze?niej dokument MEN rozwiewa bardzo dużo do tej pory niejasnych a często spornych w relacjach rodzice/przedszkola i szkoły kwestiach. Co więcej, będzie stanowił podstawę do opracowania materiałów dla rodziców pomocnych w rozwi?zywaniu trudnych sytuacji z jakim codziennie spotkać się można w przedszkolach i szkołach.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,690 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!