29 November 2021 20:38
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMY







JAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZCZEPIONKA NA CUKRZYC?
Cukrzyca m?odzie?cza jest skutkiem ataku wirusów – udowodnili naukowcy. To one rozpoczynaj? proces, który ko?czy si? uszkodzeniem komórek produkuj?cych insulin?. To znaczy, ?e chorob? t? b?dzie mo?na powstrzyma? szczepionk? – obiecuj?.
– Nasze odkrycie wskazuje, ?e powszechnie wyst?puj?ce wirusy odgrywaj? bardzo wa?n? rol? w rozwoju tej choroby – mówi dr Maria Craig z Instytutu Endokrynologii i Cukrzycy w Sydney. Jej zespó? przeanalizowa? dane prawie 4,5 tys. pacjentów, poszukuj?c dowodów na "wspó?udzia?" wirusów.
Okaza?o si?, ?e taki zwi?zek istnieje i jest szczególnie silny w?a?nie u dzieci. Pacjenci z cukrzyc? m?odzie?cz? (tzw. typu 1) a? dziesi?ciokrotnie cz??ciej przechodzili infekcj? enterowirusami ni? osoby zdrowe. Enterowirusy zwykle powoduj? niegro?ne przezi?bienia, choroby skórne i uk?adu pokarmowego.
– Teraz musimy si? przyjrze?, w jaki sposób wirusy s? zaanga?owane w proces rozwoju cukrzycy – t?umaczy dr Craig. – Naszym celem jest powstrzymanie infekcji, co mo?na zrobi? przy u?yciu szczepionki.
– Potwierdzenie zwi?zku pomi?dzy cukrzyc? a wirusami otwiera zupe?nie nowe mo?liwo?ci terapii i prewencji tej choroby dotykaj?cej najm?odszych – wtóruje jej prof. Didier Hober z francuskiego Uniwersytetu Lille na ?amach "BMJ". Pomys?, ?e to wirusy w jaki? sposób uczestnicz? w procesie rozwoju cukrzycy, nie jest nowy – przyznaje dr Craig. Dot?d jednak nie uda?o si? tego w sposób bezsporny potwierdzi?.
Jak zdaniem naukowców wygl?da ten mechanizm? Enterowirusy atakuj? trzustk?. Pobudzone ich obecno?ci? komórki uk?adu odporno?ciowego pacjenta zaczynaj? niszczy? w?asne komórki produkuj?ce insulin?. – Wirusy mog? by? wyzwalaczem choroby albo j? przyspiesza? – t?umaczy prof. Hober.
Badacze zamierzaj? teraz sprawdzi?, które wirusy przyczyniaj? si? do uszkodze? trzustki i rozwoju choroby. Ich zdaniem szczepionka hamuj?ca infekcj? b?dzie automatycznie zmniejsza?a ryzyko wyst?pienia cukrzycy. K?opot w tym, ?e enterowirusów atakuj?cych ludzi jest co najmniej kilkadziesi?t.
– Trwa poszukiwanie danych, które pozwol? po??czy? konkretne wirusy z zachorowaniami na cukrzyc?. Tych informacji potrzebuje producent szczepionek – wyja?nia dr Alan Foulis z Glasgow Royal Infirmary, który równie? bada przyczyny tej choroby.

Czytaj artyku? Piotra Ko?cielniaka w Rzeczpospolitej - "CUKRZYCA WYWO?ANA WIRUSEM"

Czytaj komentarz Prof. Dr n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej - SZANSA NA ZAPOBIEGANIE CUKRZYCY
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,862 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!