01 December 2021 17:48
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPY INSULINOWE DO 26 LAT JAKO WYROBY MEDYCZNE
Spore u?atwienie zosta?o zaplanowane w rozporz?dzeniu wprowadzaj?cym refundacj? leczenia pompami insulinowymi do 26 lat. Jak powiedzia? Artur Fa?ek, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia na konferencji z okazji ?wiatowego Dnia Chorego: „Leczenie z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej jako ?wiadczenie odr?bnie kontraktowane zostanie zast?pione wpisaniem pomp insulinowych na list? wyrobów medycznych”.

Oznacza to ?e pompy b?d? dost?pne dla pacjentów chorych na cukrzyc? do 26 lat tak na takich samych zasadach jak zestawy infuzyjne. Projekt rozporz?dzenia w tej sprawie jest ju? gotowy. Teraz zostanie poddany konsultacjom spo?ecznym.

Co zyskaj? pacjenci? Efektem wprowadzenia takiego rozwi?zania powinno by? przyspieszenie zakupu ze ?rodków publicznych pomp insulinowych, bowiem podobnie jak przy wk?uciach, b?dzie si? je odbiera?o bezp?atnie u dystrybutorów na podstawie kwalifikacji lekarza specjalisty diabetologa, wypisanego przez niego zlecenia oraz karty z Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki sposób realizacji zakupu pompy dotyczy równie? osób do 18 roku zycia.

Do tej pory zakupu pomp dokonywa?y placówki realizuj?ce ?wiadczenie, co ze wzgl?du na procedury przetargowe bardzo wyd?u?a?o proces pod??czania pomp.

Maj?c na uwadze proces legislacyjny, na wprowadzenie w ?ycie tych przepisów na pewno trzeba b?dzie poczeka? w optymistycznej wersji kilka miesi?cy, do pó? roku.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,249 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!