04 December 2021 02:51
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MARZANNA UTOPIONA NA WARSZTATACH
Ostatecznie po?egnali?my zim? a bardzo serdecznie powitali?my d?ugo oczekiwan? wiosn?! ?nieg pozosta? ju? tylko wspomnieniem i odp?yn?? wraz z nasz? Marzann?. Za to pojawi?a si? pi?kna s?oneczna pogoda. Brenna podczas pierwszych w tym roku Warsztatów Edukacyjno-Rehabilitacyjnych wygl?da?a cudownie.

W sobotnie przedpo?udnie odby?o si? Walne Zebranie Cz?onków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, na którym podsumowano dzia?alno?? organizacji w ubieg?ym roku, przyj?to absolutorium dla Zarz?du oraz zaplanowano dzia?alno?? na najbli?sze 12 miesi?cy.

W tym samym najm?odsi uczestnicy zaj?li si? tworzeniem Marzanny, który wzbudzi?a zachwyt, do tego stopnia, i? niektórzy wcale nie mieli ochoty si? z ni? rozstawa?.

Szkoleniowe popo?udnie rozpocz??o spotkanie na temat „Dziecka z Cukrzyc? w szkole”, na którym omówiono ostatnie dzia?ania w kwestii doprecyzowania przepisów na temat pobytu dziecka z choroba przewlek?? w szkole i przedszkolu. Uczestnicy mieli okazj? zapozna? si? z obowi?zkami i powinno?ciami dyrektora i nauczyciela, jakie nak?adaj? na nich obowi?zuj?ce przepisy w przypadku gdy do ich placówki trafia dziecko z cukrzyc?.

Problemy z u?ytkowaniem pomp insulinowych wype?ni?y czas szkolenia z udzia?em przedstawiciela firmy „Medtronic” Anety Michalik. Z kolei wieczór to terapeutyczne warsztaty z lekarzem diabetologiem Alin? Strza?a-K?eczek oraz dzieci?ca „Bitwa na g?osy”.

Niedziela up?yn??a nam pod znakiem aktywno?ci. Zaj?cia rozpocz?? marsz z Marzann?, ubarwiony zadaniami edukacyjnymi i prze?miesznymi sytuacjami. Tradycji sta?o si? zado?? – Marzanna sp?yn??a wartkim pr?dem Brennicy zarówno ku uciesze najm?odszych jak i nieco starszych. Dla niektórych by?o to pierwsze topienie Marzanny w ?yciu!!! Po udanej rozgrzewce ruszyli?my na basen i na okoliczne ?cie?ki do Nordic Walking, by zako?czy? zaj?cia relaksem w grocie solnej.


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,697 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!