29 November 2021 19:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BADANIE GENETYCZNE DLA USTALENIA TERAPII CUKRZYCY
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w ?odzi jest jednym z sze?ciu o?rodków medycznych na ?wiecie, gdzie prowadzone s? badania genetyczne ustalaj?ce typ cukrzycy u pacjenta. Dzi?ki tej diagnozie mo?liwy jest dobór odpowiedniej metody leczenia, np. z pomini?ciem insuliny.

- Ustalenie rzeczywistej przyczyny cukrzycy pozwala niekiedy radykalnie zmieni? dotychczasowe leczenie - mówi portalowi rynekzdrowia.pl prof. Wojciech M?ynarski, kieruj?cy Klinik? Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii ?ódzkiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak wyja?nia nam profesor, w przypadku cukrzycy zdiagnozowanej w pierwszym roku ?ycia dziecko mo?e zosta? b??dnie uznane za cierpi?ce na cukrzyc? typu 1. W takim przypadku standardowym leczeniem jest podawanie insuliny w postaci zastrzyków lub za pomoc? pompy insulinowej.

- W przypadku potwierdzenia badaniami genetycznymi mutacji w odpowiednim genie insulinoterapia w ogóle nie jest konieczna. Mo?na zast?pi? j? popularnymi doustnymi lekami obni?aj?cymi poziom cukru we krwi, niekiedy jedynie w?a?ciw? diet?. Obecnie mamy ju? takich 300 pacjentów - podkre?la nasz rozmówca.

Dodaje, dobór w?a?ciwej terapii mo?e nie tylko pozwoli? pacjentowi na dalsze normalne funkcjonowanie bez podawania zastrzyków z insulin?, ale niekiedy przynosi ona lepsze efekty ni? przy stosowaniu standardowego leczenia. Jest to nie tylko korzystne dla pacjenta, ale i pa?stwa, które nie musi ponosi? kosztów insulinoterapii.

- W przypadku dzieci, u których cukrzyc? zdiagnozowano w pierwszych 6 miesi?cach ?ycia, znalezienie mutacji w genach powoduje, ?e wi?kszo?? z nich od pocz?tku mo?e by? leczonych bez konieczno?ci podawania insuliny. W takim przypadku mo?emy mówi? o leczeniu przyczynowym, które przynosi zdecydowanie lepsze efekty - zaznacza prof. Wojciech M?ynarski.

Badania genetyczne powinni rozwa?y? chorzy, u których przebieg cukrzycy nie jest charakterystyczny dla typu 1 lub 2 tej choroby oraz osoby, u których rozpoznano cukrzyc? w pierwszych 12 miesi?cach ?ycia.

U dzieci i m?odzie?y do 18. roku ?ycia badania genetyczne s? wykonywane bezp?atnie. Je?li u dziecka zostanie znaleziony wadliwie dzia?aj?cy gen, to równie? bezp?atnie zostanie wykonane badanie genetyczne u rodze?stwa i doros?ych cz?onków jego najbli?szej rodziny. Pozostali doro?li musz? jednak za takie badania zap?aci? sami.

Z szacunków ?ódzkich specjalistów wynika, ?e w Polsce co najmniej kilka tysi?cy diabetyków niepotrzebnie przyjmuje insulin?.

?ród?o: rynekzdrowia.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,706 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!