04 December 2021 04:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZUGARFRIK NAPOMPOWANY
Co tu ukrywa?, sytuacja diabetyków w Polsce w ci?gu ostatnich kilku lat znacznie si? poprawi?a, pocz?wszy od nowoczesnych analogów, a? po d?ugo wyczekiwany cud, jakim by?a refundacja pomp insulinowych. Jednak warto tych wszystkich cudów pilnowa? w my?l zasady „zawsze mo?e by? lepiej”. Dlatego niezwykle istotne s? takie akcje jak Pompowa Mapa Polski zainicjowana przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, która pozwala monitorowa? realizacj? programu refundacji pomp. Wnioski z akcji mo?na wyci?gn?? ró?ne, ale najwa?niejsze, ?e program dzia?a, cho? ma swoje niedoci?gni?cia. O realizacji pompowego programu, jego s?abych i mocnych stronach przeczytacie w artykule „Napompowani”.

W aktualnym numerze Szugarfrika znajdziecie tak?e praktyczne informacje dotycz?ce wp?ywu leków obni?aj?cych ci?nienie na gospodark? w?glowodanow? organizmu – wybór tematu nie jest przypadkowy, poniewa? 17 maja obchodzi? b?dziemy ?wiatowy Dzie? Nadci?nienia T?tniczego. W numerze tak?e „Przegl?d insulin”, czyli w jaki sposób i jak d?ugo dzia?aj? poszczególne preparaty insulinowe oraz „Pó?misek diabetyka”, w którym oprócz porad dotycz?cych ?ywienia znajdziecie tabel? z informacj? o indeksie glikemicznym poszczególnych produktów.

A czy wiecie, ?e niektórzy projektanci mody w?a?nie z my?l? o Was, diabetykach, przygotowuj? swoje kolekcje? Je?li nie koniecznie si?gnijcie po najnowszy numer Szugarfrika!


FRIK NA FEJSIE

Magazyn dost?pny w salonach Empik. Informacje o prenumeracie indywidualnej oraz o specjalnych pakietach dla organizacji dzia?aj?cych na rzecz diabetyków: prenumerata@szugarfrik.plOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,859 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!