01 December 2021 16:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MNIEJ T?USZCZÓW - ?YCIE BEZ CUKRZYCY
Jak wynika z bada? przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych kobiety stosuj?ce diet? o niskiej zawarto?ci t?uszczu, bogat? w warzywa i owoce oraz produkty zbo?owe, nie musz? si? obawia?, ?e mog? by? bardziej nara?one na cukrzyc?. Dr James Shikany z University of Alabama w Birmingham, jeden z autorów bada?, twierdzi, ?e osoby, które przechodz? na diet? niskot?uszczow?, zwykle zwi?kszaj? spo?ycie w?glowodanów. St?d pojawi?y si? obawy, ?e zbyt du?a ich zawarto?? w diecie mo?e z czasem doprowadzi? do rozwoju cukrzycy.

W?tpliwo?ci rozwiewaj? wieloletnie badania Women's Health Initiative, jakie przeprowadzono w gupie 2,3 tys. kobiet. Celem jest wykazanie, jaki wp?yw na zdrowie kobiet ma dieta oraz hormonalna terapia zast?pcza.

Diet? o niskiej zawarto?ci t?uszczu przez 6 lat stosowa?o 900 kobiet. Zalecono im, by spo?ywa?y 2000 kalorii dziennie, z czego 20 proc., czyli 44 gram, pochodzi?o z t?uszczów. Jednocze?nie mia?y je?? wi?cej warzyw, owoców i produktów zbo?owych. W grupie porównawczej by?o 1,4 tys. kobiet, które nie mia?y przestrzega? ?adnych zalece? dietetycznych.

American Journal of Clinical Nutrition twierdzi, ?e osoby na diecie niskot?uszczowej spo?ywa?y ogó?em mniej kalorii, cho? wzbogaci?y swój jad?ospis o warzywa i owoce. Po roku straci?y na wadze, jednocze?nie spad? u nich we krwi zarówno poziom cukru, jak i insuliny. Ale po 6 latach obserwacji te parametry w obu grupach kobiet si? wyrówna?y.

Dr James Shikany uwa?a, ?e dieta niskot?uszczowa jest bezpieczna, ale to nie oznacza, ?e jest najlepsza. Dodaje tak?e, ?e jego badania diety niskot?uszczowej by?y prowadzone wy??cznie w?ród kobiet powy?ej 50. roku ?ycia. I nie ma pewno?ci, czy mo?na je odnosi? do kobiet m?odszych, a tym bardziej do m??czyzn.

?ród?o:www.naukawpolsce.pap.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,154 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!