22 Października 2020 07:18
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
PEN NA WAKACJE: SŁONECZNA WITAMINA
Cukrzyca upo?ledza mikrokr?żenie, także w skórze; niszczenie jej opalaniem może powodować problemy z gojeniem. Tymczasem niedobór witaminy D tworzy m.in. ryzyko zachorowania na cukrzycę; promienie słoneczne obniżaj? poziom cukru we krwi.
Jednym z powikłań cukrzycowych jest neuropatia czuciowa. Najczę?ciej dotyczy problemów czucia w stopach i dłoniach. Osoby z cukrzyc? zatem s? bardziej narażone na oparzenia słoneczne okolic ciała o wrażliwo?ci zmniejszonej na tle neuropatii, a znaczne oparzenie może prowadzić do hiperglikemii oraz zagraża zakażeniem – twierdzi dr Rowan Hillson, ordynator Oddziału Wewnętrznego The Hollingdon Hospital.

W ksi?żce „Cukrzyca. Praktyczne zasady opieki” opisuje przypadek angielskiej pacjentki: Pani Klara, młoda kobieta z neuropati? obwodow?, wybrała się do Portugalii. Całe dnie spędzała tam opalaj?c się nad hotelowym basenem... Chroniła się przy tym kremem z filtrem przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu. Pewnego dnia po k?pieli w basenie powróciła na swe zwykłe miejsce na brzegu. Kład?c się tego dnia do łóżka stwierdziła na nogach szkarłatne „skarpetki” – jej stopy na obszarze zmian neuropatycznych uległy oparzeniu w miejscach, gdzie woda zmyła ochronny krem. Pojawiły się pęcherze, potem infekcja i trzeba było w po?piechu wracać do kraju.

Kto ma rację?

K?piele słoneczne maj? swoich zagorzałych zwolenników, ale i zdecydowanych przeciwników. Kto ma rację? To pytanie staje się szczególnie aktualne przed sezonem urlopowym, u progu lata.
- Opalanie nie służy również zdrowym osobom – zapewnia na portalu „abccukrzyca. pl” lek. med. Magdalena Parys, młodsza asystentka w Oddziale Klinicznym Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
- Przyspiesza procesy starzenia się skóry, uszkadza j?, a co najniebezpieczniejsze – zwiększa ryzyko rozwoju czerniaka. Cukrzyca jest chorob? ogólnorozwojow?, obniża wydolno?ć organizmu, a zatem jego mechanizmy obronne. W jej wyniku dochodzi do zmian m.in. w obrębie nerwów, również tych zaopatruj?cych skórę. Wszystko to dodatkowo sprzyja uszkodzeniom oraz utrudnia regenerację.
- Cukrzyca nie stanowi absolutnie żadnego przeciwwskazania do opalania, pod warunkiem, że będzie to się odbywało na zdrowych zasadach, takich, jakie obowi?zuj? wszystkich ludzi, nie tylko chorych na cukrzycę, ale również osoby zdrowe – uważa prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii, wypowiadaj?c się na tym samym portalu. – Wiadomo, że wszystko w nadmiarze szkodzi, wszystko stosowane z umiarem jest dopuszczalne. W tym również opalanie się czy korzystanie z solarium. Oczywi?cie nie spiekanie się „na jaszczurkę” – czy to na słońcu, czy w solarium. Dla poprawienia samopoczucia, dla urody jest to dopuszczalne. Stosowanie odpowiednich filtrów, nie doprowadzanie się do pełnej br?zowo?ci, umiarkowana ekspozycja, tak żeby nie oparzać skóry. Wiemy, że nadmierna ekspozycja, szczególnie w tych krajach, gdzie jest duże nasłonecznienie, stanowi zagrożenie rozwoju raka skóry, ale w takim samym stopniu ludzi chorych na cukrzycę, jak i ludzi, którzy nie maj? tej choroby.

Opalanie jest modne.

Poprawia nasz? urodę. Przed wiekami raczej nie wystawiano ciała do słońca dla poprawienia koloru skóry. Ludzie w sposób naturalny spędzali więcej czasu na wolnym powietrzu, choćby podczas pracy na roli, w obej?ciach gospodarstw. Dzisiaj coraz czę?ciej wybieraj?c się na spacer pokrywamy kremami z filtrami te miejsca ciała, które s? narażone na działanie promieni słonecznych, skrywamy się pod parasolami, więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach. Kampania antysłoneczna robi swoje. Wszechobecne staj? się rozmaite kremy ochronne (redukuj? produkcję witaminy D o blisko 98 proc.). To sprawia, że coraz czę?ciej więc daj? się zauważyć niedobory życiodajnej witaminy D, odpowiedzialnej za przyswajanie wapnia, wła?ciw? pracę układów odporno?ciowych człowieka. Instytut Roberta Kocha w Berlinie, na zlecenie ministerstwa zdrowia, przeprowadził badania reprezentatywnej grupy 4000 Niemców w wieku 18-79 lat, które opublikował międzynarodowy niezależny magazyn „European Journal of Clinical Nutrition”. Okazało się, że 60 proc. badanych miało widoczny niedobór witaminy D. W niektórych grupach wiekowych wskaĽnik ten sięgał 75 proc. Najpewniej gdyby podobnymi badaniami obj?ć Polaków, wyniki te nie byłyby lepsze. Ponoć wcze?niejsze badania przeprowadzone w USA i Wielkiej Brytanii miały podobnie niepokoj?ce dane. Tymczasem niedobór słonecznej witaminy zwiększa ryzyko zachorowania na osteoporozę, choroby układu kr?żenia i serca, artrozę, sklerozę, a nawet cukrzycę.

Słońce lekiem na cukrzycę

Tendencja spadkowa poziomu witaminy D podwyższa prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę. Jej niedobór w organizmie obniża tolerancję glukozy i hamuje wydzielanie insuliny. Stwierdzili to m.in. fińscy uczeni z National Public Institute w Helsinkach. Obserwuj?c przez 22 lata 1400 pacjentów zauważyli, że u 412 z nich pojawiła się cukrzyca typu 2. Ryzyko zachorowania rosło wraz z niedoborem witaminy D. W?ród mężczyzn wzrastało ono aż o 72 proc. Do podobnych wniosków doszli brytyjscy naukowcy. Ich zdaniem niedobór słonecznej witaminy i brak k?pieli słonecznych w dzieciństwie może prowadzić po latach do cukrzycy typu 1. Z kolei specjali?ci z Loyola University w Chicago, analizuj?c ?wiatowe wyniki badań nad wpływem witaminy D, zachorowalno?ci? na cukrzycę i tzw. syndromem metabolicznym, poprzedzaj?cym cukrzycę, stwierdzili, że diagnostyka i leczenie niedoboru witaminy D może być najprostszym, najtańszym sposobem profilaktyki cukrzycowej. Słońce jest potrzebne do życia nie tylko ro?linom, także człowiekowi. Ponad 90 proc. witaminy D produkowanej przez skórę dzięki promieniom słonecznym. Jest ona niezbędna do przyswajania wapnia, do wła?ciwego funkcjonowania układu odporno?ciowego.
Nie wolno jednak zapominać, że w nadmiarze słońce szkodzi. Wiadomo, że ciało narażone na nadmierne, intensywne działanie promieni słonecznych sprawia, że nasza skóra szybciej się starzeje i jest narażona na choroby nowotworowe, zwłaszcza czerniaka.

Artykuł pochodzi z nowego wakacyjnego numeru Magazynu PEN.


Ponadto można w nim znaleĽć:

MOŻE BYĆ LEPIEJ, ALBO GORZEJ ….
W przeciwieństwie do wielu krajów, takich choćby jak Niemcy czy Anglia, system refundacji leków w Polsce jest do?ć skomplikowany. Tam s? sztywne ceny nie leków refundowanych, ale stała opłata pacjenta za wydanie leku. W Polsce system polega na tym, że mamy do czynienia z cen? detaliczn? i limitem cenowym leków refundowanych. I wszystko co jest poniżej tego limitu, refunduje państwo. To co powyżej – płaci pacjent. Jednak, gdy mamy lek z 50- procentow? odpłatno?ci?, pacjent płaci 50 procent do limitu plus 100 procent nadwyżki pomiędzy cen? detaliczn?, a limitem danego leku. Trudne do wyliczenia… ale skoro tak jest - to jak obliczyć, ile tak naprawdę będzie płacił pacjent za leki refundowane?

EDUKACJA WPISANA W CUKRZYCĘ
Od paĽdziernika rusza w Gdańsku studium kształcenia edukatorów. Chodzi o kształcenie profesjonalnych edukatorów ds.diabetologii. Po wieloletnich staraniach ?rodowisk diabetologicznych Ministerstwo Zdrowia wprowadziło wła?nie oficjalnie to stanowisko do taryfikatora zawodów medycznych. Otwiera to perspektywę kształcenia przyszłych edukatorów, przy finansowym wsparciu resortu zdrowia. Pierwszy taki kurs rusza 1 paĽdziernika przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz ?l?skim Uniwersytecie Medycznym. Potrwa do 4 lutego 2012 roku. Szkolić się będzie - bezpłatnie - 37 osób, nie tylko z województwa pomorskiego, także z Warszawy, Bydgoszczy, Białegostoku i innych o?rodków.


DODAWANIE ŻYCIA DO LAT
Staro?ć, cukrzyca, problemy z ni? zwi?zane s? wszechobecne w placówkach pomocy społecznej.
W?ród ludzi po 70. roku życia co dziesi?ta osoba ma cukrzycę. Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy, największa taka placówka w mie?cie – może sprawować opiekę nad 175 osobami. „Współczesny DPS ma za zadanie stosowanie zabiegów kompleksowych, wielokierunkowych, które polegać maj? na oddziaływaniu na ustrój człowieka z różnych stron i przez różne czynniki terapeutyczne, ze zwróceniem uwagi na rehabilitację. A więc to wszystko co niejako promieniowałoby na życie Mieszkańców, aby ten pobyt w Domu dodawał im życia do lat” – czytamy
w uzasadnieniu nazwy „Promień Życia”. Obecnie przebywa tu 170 osób. Więcej niż co pi?ta choruje na cukrzycę, z czego 14 pensjonariuszy leczonych jest też insulin?.

PRZYSTAŃ DLA SŁODKICH GO?CI
Niezacukrzony diabetyka nie zrozumie, chyba że… sam jest słodki. Pan Witek jest, i to od 13. roku życia, kiedy dowiedział się, że ma cukrzycę. Od pocz?tku lat 90. Wspólnie z żon? prowadz? pensjonat, gdzie - jak mówi pani Danuta - nie ma sauny, basenu, solarium, salonu odnowy i „takich tam różnych”, za to je się „na bank” zdrowo i smakowicie, a pobyt upływa jak u mamusi.
- Posiłki planuję tak, że przez kilkana?cie dni potrawy się nie powtórz? – zapewnia gospodyni. - To dieta bardzo urozmaicona, zdrowa dla każdego, odpowiednia i bezpieczna także dla diabetyków. Już
ja się na tym znam! Jak się ma męża, dwie córki i wnuczkę z cukrzyc?, to trzeba wiedzieć co i jak dla nich gotować. Z tych samych garnków, te same potrawy dostaj? go?cie.

WYBIERZ PRODUKT ROKU
Rozkręca się plebiscyt „Dobre dla Diabetyka 2011”. Otrzymujemy kupony, SMS-y i głosy oddane na naszej stronie internetowej. Do zakończenia głosowania pozostało jeszcze dużo czasu. Wierzymy, że nasi Czytelnicy nie zapomn? w czasie wakacji o plebiscycie. Tym bardziej, że do wygrania s? super nagrody: telefon MaxCom MC 6800, aparat telefoniczny KXT480 , jonizator PTV-A oraz nowy, supernowoczesny gleukometr Gold System. Oto pierwsza dziesi?tka produktów, które od pocz?tku plebiscytu do końca maja otrzymały najwięcej głosów: 1. Glukometr Diagnostic Gold System 2. Telefon z alarmem MaxCom MM 450 BB 3. Tabletki z Drożdży Piwowarskich – LEWITAN 4. Suplement diety – Humavit Morwa Biała 5. Zioła przeciwcukrzycowe –Diabetovit Fix 6. Czekolada bez cukru Mleczna Wawel 7. Skarpety dla diabetyków z włóknami srebra 8. Słodzik dla cukrzyków –Diaspam 9. Witaminy dla diabetyków Diabion 10. Krem dla diabetyków Gehwol Extra.
Nic jeszcze nie zostało przes?dzone, bo głosowanie jeszcze trwa. Zachęcamy wszystkich do udziału w plebiscycie. Jak głosować ? Można to uczynić wypełniaj?c kupon, głosuj?c SMS-em lub za po?rednictwem Internetu. Ostań ekspertem, głosuj - www.magazynpen.com.pl.

ROZWAŻ TYLE DANYCH
Stajesz na płytkę i już wiesz nie tylko, ile ważysz, ale jak? masz w ciele zawarto?ć tłuszczu i wody, a nawet mię?ni i ko?ci. Te informacje, uzyskane dzięki nowoczesnym elektronicznym wagom łazienkowym, pozwalaj? na lepsz? ocenę stanu naszego zdrowia jak również postępów naszej diety. Niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce dbać o zdrowie i kondycje fizyczn?,
jest prosty i powszechnie dzi? znany przyrz?d do pomiaru wagi naszego ciała - waga łazienkowa.
Przez długie lata konstrukcja wagi łazienkowej pozostawała niezmienna, bazowała na
mechanizmie sprężynowym - mało precyzyjnym, ale zarazem prostym i niedrogim. Rozwój
taniej elektroniki pozwolił producentom wag na zast?pienie elementów mechanicznych przetwornikami zminiaturyzowanymi, o znacznie lepszych parametrach, a wskaĽnik wychyłowy został zast?piony wy?wietlaczem elektronicznym.

Więcej w papierowej wersji magazynu „PEN. Cukrzyca i Otyło?ć” lub na stronie: www.magazynpen.com.pl. Pismo dostępne w całej Polsce w aptekach przyjaznych diabetykom, gabinetach i centrach diabetologii oraz w prenumeracie.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,679 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!