29 November 2021 19:33
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NOWE LISTY REFUNDACYJNE - BEZ ANALOGÓW
Ministerstwo Zdrowia opublikowa?o projekty nowych list refundacyjnych i zestaw rozporz?dze? je wprowadzaj?cych. B?dzie to najprawdopodobniej ostatnia lista refundacyjna przed wej?ciem w ?ycie nowej ustawy wprowadzaj?cej sztywne ceny i mar?e na leki, czyli przed 1 stycznia 2012.

Je?li chodzi o cukrzyc? zmiana polega na wprowadzeniu do wykazu doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika w??czono substancj? czynn? glibenklamid.

Je?li chodzi o insuliny to nic nie uleg?o zmianie, utrzymano limit refundacji taki sam dla wszystkich insulin, czyli 100,49 z?.

W przypadku pasków do glukometrów obowi?zuje rycza?t 3,20 z? za opakowanie 50 szt.

Obecne przepisy nie zakazuj? promocji na leki. Leki za grosz znikn? po nowym roku.

Obecnie trwaj? konsultacje spo?eczne Rozporz?dze?. Nowe listy b?d? obowi?zywa?y od 16 sierpnia.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Ministerstwa Zdrowia wyra?aj?c swój zdecydowany sprzeciw w zwi?zku z nieumieszczeniem na li?cie leków refundowanych analogów d?ugo dzia?aj?cych insulin.

Jednocze?nie wyra?ono protest przeciwko braku wprowadzenia programu terapeutycznego, w ramach którego chorzy na cukrzyc? mogliby by? leczeni analogami d?ugo dzia?aj?cymi bez odp?atno?ci. Przypomnijmy, ?e zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia Ewy Kopacz program ten mia? obowi?zywa? pod koniec I kwarta?u 2011 roku.


Czytaj o analogach i programie terapeutycznym: MINISTERSTWO ZAWIOD?O CHORYCH
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,751 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!