04 December 2021 04:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CAPOEIRA NA PLA?Y
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? rozpocz??o wspó?prac? ze Stowarzyszeniem ABADA Capoeira Gliwice. Na dobry pocz?tek na Turnusie Edukacyjno-Rehabilitacyjnym w D?wirzynie towarzyszy? nam b?d? dwaj instruktorzy Capoeiry - Bartek i Bartek.

Podczas codziennych zaj?? b?dzie mo?na zapozna? si? z podstawami tej niezwyk?ej sztuki walki po??czonej z ta?cem. Uczestnicy b?d? mogli tak?e spróbowa? swoich si? w podstawach akrobatyki. Nasi Capoeirowcy to uczestnicy programu "Mam Talent"

Capoeira – wywodz?ca si? z tradycji afryka?skiej i brazylijskiej sztuka walki, której formy s? rytmiczne, akrobatyczne i skupiaj? si? na kopni?ciach. Istot? capoeiry s? elementy ta?ca wp?ywaj?ce na p?ynno?? i nieprzewidywalno?? ataków.

Oto jedna z figur - Au:O historii Capoeiry mozna przeczyta? TUTAJ
Gliwicka grupa Abada.

Powsta?a w pa?dzierniku 2003 roku. Liczy ok. 50 cz?onków a ich liczba stale si? zwi?ksza. Uczestnikami zaj?? s? uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów, studenci oraz osoby doros?e. Treningi prowadzi instruktor Sebastian Polkowski, finalista mistrzostw europy oraz uczestnik wielu mi?dzynarodowych szkole? i warsztatów posiadaj?cy stopie? graduado. Pomaga mu w tym instruktorka Sandra Kalinowska, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, uczestniczka wielu warsztatów i szkole? oraz nagrodzona dwoma medalami na Jogos Poloneses w 2009 r. Jeste?my jedn? z najpr??niej rozwijaj?cych si? grup capoeira na ?l?sku. Na treningach oprócz samej capoeira uczymy sie równie? poznawa? ca??, bogat? kultur? Brazylii. Ka?dy na treningach znajdzie co? dla siebie, bez znaczenia czy to kobieta czy m??czyzna. Oprócz treningów 3 razy w tygodniu, oferujemy pokazy, szkolenia krajowe i zagraniczne, wyjazdowe treningi w plenerze oraz sezonowe wyjazdy szkoleniowe. Gliwicka sekcja przynale?y do jednej z najwi?kszych w Polsce, a najwi?kszej na swiecie, organizacji Capoeira - ABADA.
Grupa Abada w Polsce.

Rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 2002r. W miar? rozwoju sta?a si? jedn? z najwi?kszych grup capoeira w ca?ym kraju. Swoje sekcje ma w takich miastach jak: Gda?sk, Gdynia, Szczecin, Pozna? , Bia?ystok, Kielce, Gliwice oraz wielu innych. Nad ca?? polsk? grup? czuwa instruktor ZINHO. Urodzi? si? oraz trenowa? w Brazylii, w Rio de Janeiro. Jest medalist? wielu ?wiatowych turniejów Capoeira. Ca?a polska grupa jest cz??ci? najwi?kszej ?wiatowej organizacji capoeira zrzeszaj?cej cz?onków z przesz?o 30 pa?stw.ABADA CAPOEIRA

Jest najwi?kszym na ?wiecie stowarzyszeniem Capoeira. Jej za?o?ycielem jest jeden z najwi?kszych ?yj?cych mistrzów – Mestre Camisa (foto po lewej stronie). Abada narodzi?a si? w Rio de Janeiro, a dzisiaj ma swoje sekcje na ka?dym kontynencie globu ziemskiego. Jest jedyn? organizacj? która organizuje mistrzostwa Brazylii, Europy oraz ?wiata. Abada capoeira stara si? rozwija? kultur? Brazylii poprzez organizowanie ró?nych akcji spo?ecznych oraz prac? z najubo?szymi. Oprócz bycia organizacj? rozpowszechniaj?ca kultur? Brazylii, Abada jest jedn? wielk? rodzin?, gdzie wszystkich cz?onków ??czy jedna wspólna pasja – Capoeira.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,823 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!