29 November 2021 10:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODYCZ WIEDZY - ZG?OSZENIA DO STYPENDIUM
Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu S?ODYCZ WIEDZY realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Ka?dy ucze? z cukrzyca mo?e otrzyma? kieszonkowe na ca?y rok! To ju? druga edycja programu. Co mówi? ubieg?oroczni najm?odsi stypendy?ci?

"Stypendium to , jest dla mnie ogromn? szans?. Gdy dowiedzia?am si? , ?e przyznano mi Sytpendium za bardzo dobre wyniki w nauce, zrozumnia?am, ?e nawet gdy w ?yciu s? jakie? przeszkody , zawsze da si? je przezwyci??y?, zdobywaj?c wyznaczone cele! Ujrzawszy moje nazwisko, na li?cie Stypendystyów, ogromnie si? ucieszy?am, poniewa? nie wierzy?am, ?e zaj?? mog? tak daleko! Nagrod?, przeznaczy? chcia?abym na dodatkowe lekcje z j?zyka niemieckiego, aby nadal rozszerza? sw? wiedz?!" KAROLINA SOLECKA - D?BROWA GÓRNICZA

"Przyznanie stypendium bardzo mnie ucieszy?o, poniewa? od d?u?szego czasu zbieram na komputer." BART?OMIEJ SMOLSKI - POZNA?


"Bardzo si? ciesz?, ze wygra?em to stypendium. Dzi?ki niemu b?d? mog? spe?ni? moje marzenia: kupi? deskorolk? i nowy kask a reszt? przeznacz? na wakacje." DAMIAN JANUCHOWSKI - PRZEB?DEWO

"Informacj? o tym, ?e zosta?o przyznane mi stypendium otrzymali?my od cioci, która szperaj?c w internecie dostrzeg?a moje nazwisko na li?cie stypendystów. Niezwa?aj?c na pó?n? godzin? wieczorn? poinformowa?a moich rodziców. Tak bardzo i g?o?no cieszyli si? t? widomo?ci?, ?e obudzili mnie i mojego brata. By?am bardzo mile zaskoczona t? wiadomo?ci? i cieszy?am si? wraz z rodzicami. Rado?? jest ogromna i jestem bardzo szcz??liwa z tego powodu. Dzi?kuj? za wyró?nienie." KAMILA KLIMEK - RYPINZobacz galeri? STYPENDYSTÓW 2010/2011 zobacz
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,472 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!