29 November 2021 10:34
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEZAST?PIONA DZIEWI?DZIESI?CIOLATKA
Cho? trudno w to uwierzy?, ale od momentu prze?omowego odkrycia dla wielu jest nieod?aczna towarzyszka ?ycia, na dobre i na z?e. Przed 90 laty Frederick Grant Banting z uniwersytetu w Toronto oraz student medycyny Charles Herbert Best uzyskali insulin?, któr? mo?na by?o zastosowa? u pierwszych chorych na cukrzyc?. Decyduj?cy eksperyment przeprowadzono mi?dzy 7 i 14 sierpnia 1921 r.

Sukces kanadyjskich badaczy by? zwie?czeniem wielu lat stara? kilkunastu uczonych, którzy pracowali nad wyizolowaniem insuliny, co zrewolucjonizowa?o leczenie cukrzycy. Prace zapocz?tkowa?o w 1889 r. odkrycie Oskara Minkowskiego (1858-1931) i Josepha Freiherra von Meringa (1849-1908). Usun?li oni psom trzustki i zauwa?yli, ?e skutkiem jest cukrzyca.
Minkowski, niemiecki lekarz o ?ydowsko-polskich korzeniach (urodzi? si? w Aleksocie ko?o Kowna) oraz Mering, niemiecki lekarz, udowodnili, ?e trzustka, a konkretnie tzw. wyspy Langerhansa, zawiera "regulator" poziomu glukozy we krwi.

Od tego czasu wielu badaczy próbowa?o wyprodukowa? hormon przydatny w leczeniu cukrzycy. Georg Ludwig Zuelzer, lekarz z Berlina, uzyska? z trzustek bydl?cych substancj?, któr? nazwa? "acomatrolem". W 1906 r. po raz pierwszy wstrzykn?? j? umieraj?cemu choremu na cukrzyc?, który by? ju? w ?pi?czce cukrzycowej.

Eksperyment pocz?tkowo by? obiecuj?cy. Stan pacjenta si? poprawi?, ale wkrótce zacz??y si? komplikacje spowodowane reakcjami alergiczno-toksycznymi na preparat oraz jego przedawkowaniem powoduj?cym hipoglikemi? (zbyt du?y spadek poziomu glukozy we krwi). Zuelzer kontynuowa? badania na innych pacjentach, ale bez wi?kszego powodzenia.

Bliski otrzymania insuliny w postaci nadaj?cej si? do zastosowania u chorych na cukrzyc? by? te? rumu?ski fizjolog Nicolae Constantin Paulescu. Nie doprowadzi? jednak ekstraktu trzustki do takiej postaci, by mo?na by?o go zastosowa? u ludzi.

Dokona? tego dopiero Frederick Grant Banting, dysponuj?cy ju? wiedz? zdobyt? przez poprzedników. "Kronika Medycyny" informuje, ?e badania umo?liwi? mu John James Richard Macleod, szef Instytutu Fizjologii na uniwersytecie Toronto. W lipcu 1921 r. udost?pni? Bantingowi swoje laboratorium, 10 psów i pomocnika - 21-letniego Charlesa Herberta Besta. Sam jedynie nadzorowa? ca?e przedsi?wzi?cie.

W pierwszej po?owie sierpnia 1921 r. badacze uzyskali insulin?, któr? trzeba by?o tylko odpowiednio przygotowa? do zastosowania u ludzi. Pod koniec 1921 r. prace nad insulin? by?y ju? tak zaawansowane, ?e mo?na by?o przyst?pi? do prób na pacjentach. Banting i Best pierwsze eksperymenty przeprowadzili na sobie. Dopiero gdy przekonali si?, ?e uzyskany hormon jest bezpieczny, postanowili wstrzykn?? go Leonardowi Thomsonowi, 14-letniemu ch?opcu choremu na cukrzyc? typu I. By?a to szczególna okazja, bo w ci??kim stanie przywieziono go do szpitala dzieci?cego w Toronto.

Ta historyczna próba, która zapocz?tkowa?a leczenie cukrzycy, mia?a miejsce 23 stycznia 1922 r.

W 1923 r. za odkrycie insuliny przyznano Nagrod? Nobla (w wysoko?ci 24 tys. dolarów). Otrzyma? j? Johna Macleod oraz Frederick Banting. Komitet Noblowski pomin?? Herberta Besta. Banting uwa?a?, ?e to wyró?nienie bardziej nale?y si? Bestowi ni? Macleodowi i podzieli? si? przypadaj?c? mu nagrod? ze swoim asystentem.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,511 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!