04 December 2021 03:57
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
UPRAWIAJCIE AKTYWNO?? FIZYCZN?!
Wiadomo nie od dzi? i? na leczenie cukrzycy sk?adaj? si? trzy elementy: odpowiednia samokontrola, zdrowa dieta oraz aktywno?? fizyczna. Tymczasem ponad po?owa (52 proc.) Polaków nie uprawia sportu i nie korzysta z ?adnych form aktywno?ci fizycznej - wykaza?y badania TNS OBOP. Zaledwie 10 proc. badanych jest aktywnych codziennie lub prawie codziennie. Chorzy na cukrzyc? powinni znale?? si? w?ród tych 10 procent. Czy na jednak tak jest?

Najwi?cej osób twierdzi, ?e spaceruje. 75 proc. badanych robi to przynajmniej raz w miesi?cu przez co najmniej 30 minut. Ale tylko 24 proc. ankietowanych spaceruje codziennie lub prawie codziennie.

"68 proc. Polaków twierdzi, ?e odbywa spacer raz w tygodniu, ale to jest niewystarczaj?ce dla zachowania zdrowia i kondycji fizycznej" - powiedzia?a we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami dr Katarzyna Cybulska, kierownik Centrum Kardiologii Allenort w Warszawie.

Z bada? OBOP wynika, ?e jedynie 32 proc. ankietowanych przynajmniej raz w tygodniu jest aktywna fizycznie.

Najcz?stsz? rozrywk? jest sp?dzanie wolnego czasu przed telewizorem. A? 55 proc. badanych przyzna?o, ?e wieczory najch?tniej sp?dza w?a?nie w ten sposób. 21 proc. Polaków unika jakiegokolwiek ruchu i aktywno?ci, bo - jak t?umaczy - szybko si? m?czy.

Co czwarty Polak nawet nie spaceruje (25 proc.), a 24 proc. unika wchodzenia po schodach, woli wje?d?a? wind?, gdy tylko ma tak? okazj?. 22 proc. ankietowanych korzysta z samochodu lub ?rodków miejskiej komunikacji nawet wtedy, gdy ma do przebycia zaledwie 500-800 metrów.

Spo?ród osób, które w jakikolwiek sposób s? aktywne (48 proc. badanych), najbardziej popularnym sportem jest jazda na rowerze. Korzysta z tego 57 proc. ludzi aktywnych. Pozosta?e ch?tnie uprawiane sporty to bieganie (16 proc. badanych), gra w pi?k? no?n? (16 proc.), ?wiczenia na si?owni (15 proc.), gra w siatkówk? (7 proc.) lub w koszykówk? (4 proc.).

Jedynie 1 proc. Polaków uprawia sporty zimowe, np. narciarstwo. 56 proc. Polaków deklaruje, ?e lubi ta?czy? i robi to kiedy tylko ma do tego okazj?, ale w miar? cz?sto ta?cz? jedynie ludzie m?odzi.

Jak zacz?? si? rusza?? Jak najszybciej.... najlepiej ju? od teraz! Polecamy!!!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,803 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!