26 Października 2020 17:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
LIST W SPRAWIE ANALOGÓW
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? wyst?piło do Ministerstwa Zdrowia w ramch konsultacji nowej listy refundacyjnej:
Gliwice 11.07.2011


Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Warszawa


W ramach konsultacji społecznych w zwi?zku z opublikowaniem projektu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby s? przepisywane bezpłatnie, za opłat? ryczałtow? lub za czę?ciow? odpłatno?ci? w imieniu ?rodowiska dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę oraz ich opiekunów przekazujemy następuj?ce uwagi.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw w zwi?zku z nieumieszczeniem na li?cie leków refundowanych analogów długo działaj?cych insulin przy jednoczesnym braku wprowadzenia programu terapeutycznego, w ramach którego chorzy na cukrzycę mogliby być leczeni analogami długo działaj?cymi bez odpłatno?ci.

Kolejny raz wbrew zapowiedziom Ministerstwo Zdrowia zlekceważono głos polskich diabetyków oraz lekarzy. Pragniemy przypomnieć, że aktualnie nie ma przeciwwskazań do stosowania terapii tymi preparatami co potwierdziło stanowisko Rady Konsultacyjne AOTM z dnia 29.03.2010 oraz stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z dnia 20. 12.10 i wcze?niejsze, stanowiska Europejskiej Agencji Leków. Ponadto niezmienne i potwierdzone medycznie pozostaje to, że wspomniane insuliny, o korzystnych charakterystykach, pozwalaj? na ograniczenie ilo?ci iniekcji w porównaniu ze stosowaniem insulin krótko działaj?cych, a tym samym ilo?ci nakłuć koniecznych do pobrania krwi w celu pomiaru poziomu glukozy. Ma to zdecydowany wpływ na zwiększenie swobody i poprawę komfortu życia diabetyków. Przedstawione względy s? bardzo istotne w przypadku insulinoterapii bez stosowania pomp insulinowych.
Poza tym brak refundacji wspomnianych insulin to dyskryminacja polskich diabetyków, w tym dzieci i młodzieży choruj?cych na cukrzycę na tle diabetyków z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, bowiem Polska jako jedyny kraj w UE nie finansuje ich zakupu z ?rodków publicznych.
W przedstawionej sytuacji brak refundacji insulin długodziałaj?cych nawet w wysoko?ci w jakiej refundowane s? inne insuliny jest absolutnie niezrozumiały i nie znajduj?cy żadnego uzasadnienia, a tym samym wymagaj?cy niezwłocznej zmiany.
Ponadto protestujemy przeciwko „rzucaniu słów na wiatr” w niezmiernie ważnych kwestiach dla ponad 2 milionów osób w Polsce. Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia Ewy Kopacz program terapeutyczny, w ramach którego chorzy na cukrzycę mogliby być leczeni analogami długo działaj?cymi miał obowi?zywać pod koniec I kwartału 2011 roku, zgodnie z założeniami opracowanymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztofa Strojka. Do tej pory AOTM nie wypowiedział się na temat tego programu, a Ministerstwo Zdrowia nie podjęło żadnej decyzji.

Stworzenie możliwo?ci wyboru przez lekarza wspólnie z pacjentem odpowiedniego modelu terapii z wykorzystaniem nowoczesnych preparatów z pewno?ci? wpłynie na jako?ć leczenia cukrzycy w Polsce. Nieprzemy?lane i doraĽne działania powoduj?, że Polska w większo?ci zestawień na temat poziomu leczenia cukrzycy zajmuje miejsce nieprzystaj?ce do prawie 40 milionowego państwa w ?rodku Europy. Względy budżetowe nie przemawiaj?, bo cukrzyca to choroba wielowymiarowa, postępuj?ca. Koszty powikłań mog? wielokrotnie przekroczyć fałszywe oszczędno?ci Ministerstwa Zdrowia.
Reformowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest działaniem koniecznym, jednak musi być przy tym również działaniem odpowiedzialnym, a zatem nie może odbywać się kosztem pacjentów.


Z poważaniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,567 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!