23 Października 2020 11:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
LIST LEKARZY W SPRAWIE REFUNDACJI
Prezes PTD - Prof. Leszek Czupryniak - wystosował list otwarty do Minister Zdrowia, Ewy Kopacz, w sprawie planowanych list leków refundowanych, maj?cych zastosowanie w diabetologii. Przypomnijmy, iż w ramach konsultacji społecznych Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? zajęło podobne stanowisko. ZOBACZ


Pani
Dr Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
Warszawa

11 sierpnia 2011 roku

List otwarty w sprawie planowanych list leków refundowanych

Szanowna Pani Minister,

Ukazały się doniesienia o planach ogłoszenia w najbliższych dniach nowej listy leków refundowanych. Z informacji dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wynika, że nie umieszczono na nich żadnego nowego leku przeciwcukrzycowego, mimo wielu obietnic składanych od grudnia ub.r. przez różnego szczebla władze Ministerstwa.
Jest to dla nas ogromne rozczarowanie i Ľródło rozgoryczenia. Od lat i miesięcy reprezentuj?c ?rodowisko chorych na cukrzycę, przedstawiaj?c liczne merytoryczne argumenty, poparte opiniami Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM), upominamy się o uwzględnienie potrzeb terapii ponad dwumilionowej grupy chorych na cukrzycę w naszym kraju. Pomijania drugiej pod względem często?ci występowania choroby przewlekłej w planach refundacji leków przez Ministerstwo Zdrowia nie sposób racjonalnie wytłumaczyć. Rozwi?zania, które proponowali?my i nadal proponujemy, nie powodowały znacznego wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, a przyniosłyby oszczędno?ci w przyszło?ci. Wiadomo bowiem, że optymalne leczenie przeciwhiperglikemiczne pozwala znacz?co ograniczyć ogromne koszty zwi?zane z rozwojem i postępem przewlekłych powikłań cukrzycy.
W ubiegłym roku po raz kolejny Ministerstwo podjęło decyzję o nierefundowaniu analogów długodziałaj?cych, w zamian proponuj?c - mimo naszego sceptycyzmu - wprowadzenie programu terapeutycznego dla tej grupy leków. Jak dot?d, nic nie zapowiada, aby program ten - a miał ruszyć według słów Pani Minister w marcu br. - przybrał realne kształty.
Od wielu miesięcy przestawiamy przytłaczaj?ce argumenty natury naukowej, klinicznej i finansowej za zwiększeniem dostępu chorych na cukrzycę typu 2 do leków inkretynowych. Leki te istniej? na rynku już od 4 lat, charakteryzuj? się wyj?tkowo korzystnym profilem działania i podobnie jak analogi długodziałaj?ce uzyskały pozytywn? opinię AOTM. Przedstawiali?my dowody wskazuj?ce, że wprowadzenie tych leków na list refundacyjne pozwoliłoby zmniejszyć wydatki NFZ na insulinoterapię i samokontrolę glikemii.
Okazuje się jednak, że to wszystko za mało. Ponad dwa miliony chorych na cukrzycę, w?ród nich tysi?ce dzieci i nastolatków, choroba o charakterze przewlekłym, nieuleczalna, w leczeniu której w ostatnich latach dokonał się wielki postęp - to wszystko za mało, aby Ministerstwo Zdrowia zechciało podj?ć poważn?, a nie pozorowan? próbę pomocy pacjentom na ni? cierpi?cym. W wypowiedziach Pani Minister troska o chorego jest wymieniana jako podstawowa motywacja Pani działań - dlaczego w?ród tych chorych nie ma chorych na cukrzycę?
Prosimy o ponowne przeanalizowanie planowanego do wprowadzenia spisu leków refundowanych i uwzględnienie w nim potrzeb osób z cukrzyc?. Mimo wielu rozczarowań nie tracimy nadziei, że ci?gle istnieje po stronie Pani Minister dobra wola pomocy i wysłuchania za naszym po?rednictwem głosu bardzo licznej grupy chorych.

Z poważaniem,
w imieniu Zarz?du Głównego

prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Prezes PTD
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,853 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!