09 December 2021 03:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
OPTYMISTYCZNIE NA KONIEC WAKACJI
?miech i ?mia?o?? to co? co zdecydowanie wp?ywa na nasze pozytywne nastawienie do ?wiata. To wa?na cho? niezbyt odkrywcza wiadomo?? jaka wynika z bada? wykonanych w Wy?szej Szkole Psychologii Spo?ecznej.

Przeprowadza? je student SWPS - Jakub Kry? - w ramach swojej pracy doktorskiej. Na swoje badania otrzyma? grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego.


Prof. Bogdan Wojciszke, dziekan Sopockiego Wydzia?u SWPS wyja?ni?, ?e ludzie roz?mieszeni przestaj? si? ba?, zaczynaj? mniej powa?nie traktowa? siebie i pozytywnie podchodz? do innych ludzi.

W ramach bada? przeprowadzono kilka do?wiadcze?. Cz??? badanych wprowadzano nastrój rozbawienia. Osoby te ogl?da?y 10 grafik Andrzeja Mleczki lub mia?y przypomnie? sobie sytuacj? ze swojego ?ycia, w której by?y rozbawione. W drugiej cz??ci badani dostawali pewne zadania i obserwowano, jak je wykonuj?.

Dla porównania, osoby z innej grupy wprowadzano w pozytywny nastrój, ale nie poprzez rozbawienie (np. pokazywano im pi?kne krajobrazy), a w trzeciej grupie - wcale nie przygotowywano osób do drugiej cz??ci badania.

Okaza?o si?, ?e osoby wprowadzone w stan rozbawienia by?y bardziej otwarte w sytuacjach spo?ecznych.

- W tych badaniach porównywali?my reakcje osób rozbawionych z reakcjami osób pod wp?ywem innych pozytywnych emocji, takich jak nadzieja czy duma. Okaza?o si?, ?e emocje inne ni? rozbawienie nie u?atwiaj? kontaktów spo?ecznych. Jest to specyficzne dla reakcji rozbawienia - podkre?la prof. Wojciszke.

?ród?o: naukawpolsce.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,328 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!