04 December 2021 03:17
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPA MO?E ZABI??
Z niepokojem odnotowali?my informacj? na temat mo?liwo?ci ataku hakerskiego na pompe insulinow?. Jak podaje portal Interia.pl podczas konferencji Black Hat przeprowadzono pokaz cyberataku, który mo?e... zabi? cz?owieka. Jay Radcliffe, specjalista ds. bezpiecze?stwa, który od kilkunastu lat cierpi na cukrzyc? typu 1 i korzysta z pompy insulinowej, zademonstrowa?, w jaki sposób mo?na zaatakowa? to urz?dzenie.

Atak mo?na przeprowadzi? z odleg?o?ci 45 metrów, a napastnik potrzebuje jedynie odpowiedniego sprz?tu, oprogramowania oraz znajomo?ci numeru seryjnego pompy. Taki zestaw pozwala na po??czenie si? z pomp? i wydawanie jej polece?. Mo?na j? wy??czy? lub, co gorsza, zmieni? podawane przez ni? dawki insuliny. To z kolei mo?e doprowadzi? do ?mierci w?a?ciciela pompy.

- To jak mie? dost?p do urz?dzenia, a to oznacza posiadanie dost?pu do chemii organizmu - mówi Radcliffe. Nie chcia? on zdradzi?, jakiego producenta pomp dotyczy problem. Z jednej strony mog?oby to wywo?a? panik? posiadaczy takich urz?dze?, a z drugiej - zach?ci? cyberprzest?pców do szukania w nim luk.

Jay Radcliffe, choruj?cy na cukrzyc? specjalista ds. bezpiecze?stwa, który informowa? wcze?niej o mo?liwo?ci przeprowadzenia ?miertelnego w skutkach zdalnego ataku na pomp? insulinow?, zdecydowa? si? ujawni? nazw? jej producenta.

Jest nim firma Medtronic, jeden z najwi?kszych na ?wiecie wytwórców urz?dze? dla medycyny. Radcliffe postanowi? publicznie poinformowa? o tym fakcie, gdy? mimo wielokrotnych ostrze?e? Medtronic nie podj?? ?adnych kroków w celu zabezpieczenia swoich urz?dze?.

Rzecznik prasowa Medtronica odmówi?a skomentowania sprawy i poinformowania, jak wygl?da?y kontakty pomi?dzy Radcliffe'em a firm?. Poinformowa?a jedynie, ?e przedstawiciel firmy by? obecny na prezentacji podczas konferencji Black Hat. Otrzyma? on od Radcliffe'a dokumentacj? szczegó?owo opisuj?c? przeprowadzony atak. Jednak gdy trzy dni pó?niej Radcliffe napisa? do niego maila, nie otrzyma? ?adnej odpowiedzi. Rewelacje Radcliffe'a sprawdzali eksperci z Departamentu Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, którzy skontaktowali go te? z odpowiedni? osob? w firmie Medtronic. Jednak maile i telefony m??czyzny pozosta?y bez odpowiedzi.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? poprosi?o o komentarz w tej sprawie polski oddzia? firmy Medtronic.

Wi?cej na ten temat:

Pompa insulinowa nara?ona na atak hakera

Cyberatak, który mo?e zabi?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,732 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!