29 November 2021 10:48
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WNIOSEK DO MZ: ANALOGI NA LISTY REFUNDACYJNE
Po uzyskaniu informacji z Europejskiej Agencji Leków na temat braku przeciwskaza? do u?ywania analogów d?ugo dzia?ajacych oraz braku zmiany rekomendacji Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? wyst?pi?o do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z wnioskiem o natychmiastowe wprowadzenie tych preparatów na listy refundacyjne.


Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
Warszawa


W dniu 29.08.2011 w programie Telewizji Polskiej TVP 2 przedstawiono stanowisko Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA) na temat rzekomej analizy bezpiecze?stwa prowadzonej przez Agencj?, dotycz?cej insulin d?ugo dzia?aj?cych.
Wynika z niego, ?e Agencja ani nie prowadzi w tej chwili ?adnej analizy bezpiecze?stwa tych insulin, ani nie uwa?a, aby ich stosowanie by?o niebezpieczne.

Jednocze?nie w przys?anym o?wiadczeniu przekazuje informacj?, ?e nie zamierza w najbli?szym czasie zajmowa? si? t? spraw? i wydawa? nowych o?wiadcze?. Tre?? stanowiska przekazujemy w za??czeniu.

Do tej pory fakt prowadzenia takiej analizy przez Europejsk? Agencj? Leków EMA jest oficjalnym argumentem Ministerstwa Zdrowia za nieumieszczaniem analogów d?ugo dzia?aj?cych na listach refundacyjnych.

W zwi?zku z powy?szym wnioskujemy o natychmiastowe wprowadzenie na list? leków refundowanych analogów d?ugo dzia?aj?cych insulin.

Brak refundacji analogów insulin d?ugo dzia?aj?cych przy jednoczesnym braku wprowadzenia programu terapeutycznego, w ramach którego chorzy na cukrzyc? mogliby by? leczeni analogami d?ugo dzia?aj?cymi bez odp?atno?ci to dyskryminacja polskich diabetyków, w tym dzieci i m?odzie?y choruj?cych na cukrzyc? na tle diabetyków z innych krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej, bowiem Polska jako jedyny kraj w UE nie finansuje ich zakupu z ?rodków publicznych.Z powa?aniem

Mariusz Masiarek

Przewodnicz?cy
Towarzystwa Pomocy
Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,538 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!