29 November 2021 11:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BEZPIECZE?STWO POMP - O?WIADCZENIE MEDTRONICA
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? otrzyma?o o?wiadczenie polskiego oddzia?u Medtronica odnosz?ce si? do informacji jakie pojawi?y si? w mediach na temat mo?liwo?ci ataku hakerskiego na pompe insulinow?. Pisali?my o tym TUTAJ.

Oto tre?? otrzymanego o?wiadczenia:

Szanowni Pa?stwo

Medtronic bardzo powa?nie traktuje kwesti? bezpiecze?stwa danych urz?dze?.
Jest ona integraln? cz??ci? samej istoty procesu projektowania naszych produktów. W zwi?zku z rozwojem technologii, Medtronic ci?gle wdra?a ?rodki w celu zachowania bezpiecze?stwa informacji, dbaj?c jednocze?nie, aby urz?dzenia spe?nia?y swoje przeznaczenie, którym jest poprawa jako?ci i wyd?u?enie ?ycia. W istocie, ju? od kilku lat pracujemy nad w??czaniem silnego szyfrowania oraz ?rodków bezpiecze?stwa do naszych produktów nowej generacji, w tym pomp insulinowych.

Czujnie monitorujemy zewn?trzne bezpiecze?stwo, dlatego te? nasi in?ynierowie ds. bezpiecze?stwa uczestnicz? w takich konferencjach, jak konferencja Black Hat i uwzgl?dniaj? najnowsze wyniki bada? w procesie projektowania. Ponadto wspó?pracujemy z zewn?trznymi ekspertami ds. bezpiecze?stwa i we wszystkich jednostkach biznesowych projektuj?c nasze produkty z uwzgl?dnieniem bezpiecze?stwem informacji, mamy na uwadze tworzenie rygorystycznych i kompleksowych zabezpiecze?.

Medtronic wierzy, ?e ryzyko celowej, z?o?liwej lub nieautoryzowanej ingerencji w nasze pompy insulinowe jest bardzo niskie. Wed?ug naszej wiedzy, w ponad 25-letniej historii stosowania pomp insulinowych, nigdy nie zosta? zg?oszony pojedynczy przypadek celowego ataku na u?ytkownika pompy insulinowej

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,578 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!