04 December 2021 03:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZAJ?CIA Z WF? KONIECZNIE!
Wiadomo nie od dzi?, ?e aktywno?? fizyczna pomaga w lepszym wyrównaniu cukrzycy. Codzienny ruch sprawia, i? ?atwiej osi?gn?? dobre wyniki a nawet zmniejsza? zapotrzebowanie na insulin?. Jak twierdz? lekarze - Nie ma przeciwwskaza? do tego, by dzieci z cukrzyc? bra?y udzia? w zaj?ciach wychowania fizycznego lub uprawia?y sport, a w przysz?o?ci uprawia?y nawet sport wyczynowy.

"Powinni?my wr?cz dba? o to, by im to umo?liwia? i u?atwia?, poniewa? wysi?ek fizyczny jest jednym z elementów terapii cukrzycy, obok insuliny i w?a?ciwego od?ywiania. Pozwala lepiej kontrolowa? chorob? i unikn?? wielu powa?nych powik?a?" - powiedzia? dr Andrzej Gwarecki z Kliniki Chorób Wewn?trznych i Diabetologii w Poznaniu, który opiekuje si? m?odymi sportowcami z cukrzyc?.

Zaznaczy? jednak, ?e warunkiem uprawiania sportu przez t? grup? dzieci jest dobre wyrównanie cukrzycy oraz wiedza na temat choroby, co dotyczy zarówno rodziców, jak i trenerów. Jak oceni?, utrudnianie dzieciom z cukrzyc? udzia?u w zaj?ciach wf czy trenowania w klubach sportowych wynika najcz??ciej z obaw przed wyst?pieniem niedocukrzenia (tzw. hipoglikemii).

- Potencjalnie mo?e to by? stan niebezpieczny. Odpowiednia edukacja, redukcja dawki insuliny pozwala takich sytuacji unikn??, a gdy wyst?pi? - sprawnie sobie z nimi radzi?, np. przez podanie dodatkowej porcji w?glowodanów - wyja?ni? dr Gawrecki.

Zdaniem dr Gawreckiego, dobrze leczone dzieci z cukrzyc? mog? mie? tak? sam? wydolno?? oraz szybko?? i osi?ga? takie same wyniki w sporcie, jak ich zdrowi rówie?nicy. Przyk?adem s? wyczynowi sportowcy z cukrzyc? typu 1, którzy zdobywaj? tytu?y mistrzów ?wiata lub mistrzów olimpijskich, jak wio?larz Micha? Jeli?ski - z?oty medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie.

- Rodzice i nauczyciele dzieci powinni pami?ta?, ?e sport zast?puje wiele leków, ale nie ma leku, który zast?pi sport - podsumowa? dr Gawrecki.

?ród?o: PAP/rynekzdrowia.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,735 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!