29 November 2021 20:02
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NA KOMISJI ZDROWIA O ANALOGACH
W Sejmie odby?o si? posiedzenie Komisji Zdrowia. W jego trakcie politycy PiS zarzucili rz?dowi, ?e mimo obietnic, ca?y czas blokuje chorym na cukrzyc? dost?p do nowoczesnych leków. Wed?ug PiS chorzy na cukrzyc? zostali oszukani.

"Cztery lata temu rz?d Donalda Tuska zapowiedzia? doskona?e leczenie polskich pacjentów, równie? z cukrzyc?. Czy co? od tego czasu si? zmieni?o? Niewiele. Natomiast w mi?dzyczasie byli?my ?wiadkami bardzo dziwnych wydarze?. Raz by?y pewne leki refundowane, pó?niej nie" - podkre?li? na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie pose? PiS Boles?aw Piecha.

"Na cukrzyc? choruje 2,5 miliona ludzi w Polsce. Tysi?ce co roku zamiast dobrego leczenia dostaj? od polskiej s?u?by zdrowia bia?? lask?, bo trac? wzrok, tysi?ce s? kierowane do stacji dializ, tysi?ce trafiaj? na oddzia?y chirurgi, gdzie niestety dokonuje si? amputacji ko?czyn dolnych i proponuje si? tym pacjentom protezy. Czy jest szansa, ?eby zmniejszy? ilo?? powik?a?? Naszym zdaniem tak" - powiedzia?.
Piecha doda?, ?e rz?d Donalda Tuska i "osobi?cie" minister zdrowia Ewa Kopacz "blokuj? dost?p do nowoczesnych leków". "Refundacja tych leków wcale nie spowodowa?aby ruiny finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia" - przekonywa?.

Pose? Tomasz Latos zwróci? uwag?, ?e rz?d ca?y czas zapewnia, ?e takie leki jak np. insuliny d?ugodzia?aj?ce b?d? refundowane. "Po czym by?a kolejna lista leków refundowanych i kolejny raz wielkie rozczarowanie chorych, tym, ?e znowu zostali oszukani" - zauwa?y?.

We wtorek odby?o si? posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, na którym zosta?a przedstawiona informacja na temat problemu cukrzycy jako kluczowego wyzwania dla publicznych sektorów ochrony zdrowia w Polsce i Danii.

W konferencji pos?ów PiS i posiedzeniu komisji wzi?? udzia? Andrzej Baumann, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. "Wstyd mi by?o. Nie mog?em s?ucha?, ?e w Danii nie ma w?a?ciwie problemu ze stosowaniem nowoczesnych leków diagnostycznych" - powiedzia?.


?ród?o: PAP/wyborcza.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,799 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!