29 November 2021 11:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MZ ODPOWIADA POS?OM PIS
Z zarzutami PiS w rozmowie z PAP nie zgodzi? si? rzecznik Ministerstwa Zdrowia Piotr Olechno. "Najlepszym komentarzem do zarzutów PiS jest fakt, ?e minister zdrowia Ewa Kopacz w ubieg?ym roku otrzyma?a nagrod? od jednego ze stowarzysze? diabetologicznych za dzia?anie na rzecz osób chorych na cukrzyc?" - powiedzia?.

Zaznaczy? tak?e, ?e MZ czeka na rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych ws. programu terapeutycznego dla diabetyków z wykorzystaniem d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny. Dzi?ki programowi te insuliny by?yby bezp?atne. Powiedzia? te?, ?e przez cztery lata MZ podejmowa?o szereg dzia?a? na rzecz diabetyków, m.in dzi?ki tym dzia?aniom pompy insulinowe i ich osprz?t jest refundowany dla osób do 18. roku ?ycia. Wkrótce b?d? refundowane osobom do 26. roku ?ycia.

"Nale?y podkre?li?, i? Ministerstwo Zdrowia stale zwi?ksza dost?p pacjentów do nowoczesnych i tanich terapii przeciwcukrzycowych. Przy okazji nowelizacji rozporz?dze? refundacyjnych, wykazem leków refundowanych obejmowane s? nowe preparaty insulin oraz doustne leki przeciwcukrzycowe, co przek?ada si? na konkurencj? cenow? przedmiotowych produktów leczniczych" - podkre?la Ministerstwo Zdrowia w przes?anej PAP informacji.

"Koszty refundacji insulin: zarówno pojedynczych preparatów, jak i +mieszanek insulinowych+ - krótko-?rednio-d?ugo dzia?aj?cych, wzrastaj? ka?dego roku" - dodaje.

Resort zaznacza, ?e od 2007 roku ilo?? wydanych opakowa? insulin zwi?ksza si? co roku o ok. 300 tys; w 2009 roku osi?gaj?c 5,7 mln sztuk. "Przek?ada si? to na koszty refundacji, które z blisko 500 mln z? w 2007 roku, ok. 525 mln z? w 2008 r., wynios?y w 2009 r. ok. 562 mln z?" - podaje MZ.

Resort podkre?la tak?e, ?e w ostatnich latach wzrastaj? koszty refundacji doustnych preparatów przeciwcukrzycowych; w 2010 r. by?a to warto?? ok. 150 mln z? - podano.

?ród?o: PAP/wyborcza.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,580 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!