04 December 2021 04:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JAKIE HbA1c?
Im lepsze wyrównanie tym lepszy wynik badania hemoglobiny glikowanej - HbA1c. Na ostatnie konferencji w Lizbonie przedstawiono informacj?, która mo?e zdopingowa? diabetyków do poprawy swoich wyników.

W terapii chorych na cukrzyc? d??y si? do tego, by poziom HbA1c nie przekracza? 7 proc., a u niektórych pacjentów - 6,5 proc. Z raportu przygotowanego w 2010 r. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wynika, ?e w Polsce cel ten osi?ga oko?o 26 proc. pacjentów z cukrzyc? typu 2 i mniej ni? 6 proc. pacjentów z cukrzyc? typu 1.

Jak poinformowa? prof. David Matthews z Uniwersytetu w Oksfordzie, obni?enie poziomu HbA1c o 1 proc. wi??e si? ze spadkiem o 14 proc. ryzyka zawa?u serca, spadkiem o 37 proc. powik?a? tzw. mikronaczyniowych, jak uszkodzenie siatkówki oka (tzw. retinopatia cukrzycowa) czy nerek oraz spadkiem ryzyka zgonu o 21 proc.

Diabetolog zaznaczy? jednak, ?e kontrola poziomu HbA1c pogarsza si? systematycznie w miar? rozwoju cukrzycy typu 2, która stanowi oko?o 85 proc. wszystkich przypadków cukrzycy i jest silnie zwi?zana z niezdrowym stylem ?ycia. Dlatego konieczne jest wprowadzanie do terapii kolejnych leków doustnych, a nast?pnie insuliny.

Dobra kontrola poziomu glukozy jest jednym z podstawowych warunków skutecznego leczenia cukrzycy. Kontrol? poziomu glukozy ocenia si? na podstawie st??enia tzw. hemoglobiny glikowanej (HbA1c), tj. hemoglobiny z przy??czonymi cz?steczkami glukozy. Pozwala to oceni?, jak dobrze kontrolowane by?o st??enie glukozy w ci?gu ostatnich trzech miesi?cy (?redni czas ?ycia krwinek czerwonych).

?ród?o: PAP
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,857 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!