01 December 2021 17:31
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIABETICA EXPO 2011
W dniach 27-28 wrze?nia br odby?o si? w Toruniu Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne Diabetica EXPO 2011. S? to doroczne spotkania, to by?o ju? pi?tnaste, odbywaj?ce si? pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W spotkaniach tych udzia? bior? zarówno lekarze jak i edukatorzy i pacjenci z cukrzyc?. Odbywa?y si? sesje przeznaczone dla lekarzy, sesje dla pacjentów, a tak?e sesje wspólne.

Wiod?cymi tematami by?o zagadnienie wyst?powania oty?o?ci, w tym oty?o?ci u dzieci i m?odzie?y, a tak?e zagro?enia jakie dla zdrowia stwarza wyst?powanie oty?o?ci. Zwracano uwag?, ?e nadwaga i oty?o?? ju? u najm?odszych pacjentów prowadzi do wyst?powania insulinooporno?ci, a to jest droga wiod?ca do zaburze? metabolizmu t?uszczów i w?glowodanów ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Zwracano uwag?, ?e zespó? metaboliczny, który jest efektem oty?o?ci rozpoznawany jest ju? w coraz m?odszych grupach wiekowych. U podstaw jego rozwoju le?y insulinooporno??, a manifestuje si? zaburzeniami metabolizmu glukozy do rozwoju cukrzycy w??cznie, dyslipidemi? z wysokim poziomem triglicerydów, nadci?nieniem t?tniczym. Zwracano równie? uwag? na wp?yw oty?o?ci na uk?ad kostno-stawowy, co skutkuje zespo?ami przeci??enia stawów.

Wyst?powanie zespo?u metabolicznego wi?zano zwykle z cukrzyc? typu 2. Niestety obecnie coraz cz??ciej stanowi on zagro?enie dla pacjentów z cukrzyc? typu 1. U nich bowiem coraz cz??ciej mamy do czynienia z nadwag?, a nawet oty?o?ci?. Bardzo interesuj?cy by? wyk?ad prof. R. Ossowskiego Zn Instytutu Psychologii Uniwersytetu w Bydgoszczy Pt „Poczucie szcz??cia osób redukuj?cych mas? cia?a”.

Cz??? obrad po?wi?cono równie? omówieniu nowo?ci w leczeniu cukrzycy.


Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,219 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!