29 November 2021 20:34
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
B?DA POMPY DLA DOROS?YCH DO 26 ROKU ?YCIA!
Od 2012 roku NFZ b?dzie finansowa? zakup pomp insulinowych dla osób z cukrzyca do 26 roku ?ycia. Wynika tak z opublikowanego projektu w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ?wiadczenia zdrowotne kontraktowane odr?bnie na 2012 r. i lata nast?pne.

Projekt wprowadza zasady realizacji ?wiadczenia dla osób doros?ych od 18 do 26 roku ?ycia na podobnych zasadach jak do tej pory pompy otrzymuj? dzieci do 18 lat.

Kryteria przyznawania pomp s? nast?puj?ce: powtarzaj?ce si? ci??kie hipoglikemie, hipoglikemie o brzasku, powik?ania, wyst?powanie kwasicy ketonowej i niestabilno?? glikemii wymagaj?ca co najmniej 7 pomiarów na dob?.

NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,855 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!