01 December 2021 17:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MASZ ?WIADCZENIE PIELEGNACYJNE? WYST?P O O DODATKOWE 100 PLN
Do ko?ca pa?dziernika 2011 r. osoby pobieraj?ce ?wiadczenie piel?gnacyjne, które chc? dosta? dodatkow? pomoc w wysoko?ci 100 z? miesi?cznie, musz? z?o?y? wniosek o jej przyznanie w swoim miejscu zamieszkania.

4 pa?dziernika 2011 r. rz?d przyj?? rozporz?dzenia w sprawie szczegó?owych warunków realizacji rz?dowego programu wspierania osób pobieraj?cych ?wiadczenie piel?gnacyjne.

Sam program zak?ada, ?e od 1 listopada do 31 grudnia 2011 r. osoby pobieraj?ce ?wiadczenie piel?gnacyjne, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych, otrzymaj? pomoc w wysoko?ci 100 z? miesi?cznie.

Z rozporz?dzenia Rady Ministrów z 4 pa?dziernika br. wynika, ?e pomoc b?dzie przyznawana niezale?nie od dochodu. B?dzie wyp?acana w przyj?tym w danej gminie terminie wyp?aty ?wiadczenia piel?gnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. B?dzie j? przyznawa? i wyp?aca? organ, który w danej gminie wyp?aca ?wiadczenia rodzinne (wójt, burmistrz, prezydent miasta lub kierownik/pracownik o?rodka pomocy spo?ecznej).

Po to, by dosta? pomoc, osoba maj?ca ustalone prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego musi z?o?y? do 31 pa?dziernika 2011 r. wniosek do w?a?ciwego organu.

Osoby, którym ?wiadczenie piel?gnacyjne za miesi?c listopad lub grudzie? 2011 r. b?dzie przyznane po 31 pa?dziernika 2011 r., powinny z?o?y? wniosek w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do ?wiadczenia piel?gnacyjnego sta?a si? ostateczna. Wnioski z?o?one po up?ywie wskazanych terminów nie b?d? rozpoznawane.

?WIADCZENIE PIELEGNACYJNE - PORADNIK
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,198 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!