29 November 2021 20:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
EDUKACJA W POGODOWYM PRZEK?ADA?CU
W trakcie warsztatów edukacyjnych w Brennej mieli?my pogodowy mix – troch? s?onecznego lata, odrobin? zimy i klasyczn? jesie?. Po raz kolejny w tym roku prawie 50 osobowa grupa dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? wraz z opiekunami wyjecha?a na weekendowe szkolenia.

Nie zabrak?o konsultacji z lekarzem dr. Alin? Strza??-K?eczek. Podczas wyk?adu poruszano kwestie zwi?zane z odpowiednim dawkowaniem insuliny oraz najlepszym doborem dawek w stosunku do spo?ywanego posi?ku. Ponadto podczas warsztatów omawiano kwestie roli wysi?ku fizycznego w leczeniu cukrzycy.

Na spotkaniu z fizjoterapeut? Miros?awem B?kiem skupiono si? g?ównie na omówieniu sposobów regeneracji miejsc wk?u?. Dodatkowo mo?na by?o pozna? sposoby profilaktyki skóry diabetyka i miejsc szczególnie nara?onych na zmiany zwi?zane z ci?g?ymi iniekcjami insuliny.

Uczestnicy warsztatów mogli zapozna? si? równie? z produktami firmy Willcare Polska oraz nowym serwisem dla diabetyków „NaszaCukrzyca.pl – codziennie ?atwiej”

Nie zabrak?o te? aktywno?ci fizycznej po?aczonej z edukacj?. Okoliczne szlaki opanowa?y Galopuj?ce Stonogi, namawiaj?ce do aktywno?ci fizycznej. Ponadto atrakcji by?o bez liku – od ogniska poprzez karaoke i gry edukacyjne a? do warsztatów w siodle. Ka?dy z uczestników mia? okazj? do przeja?d?ki wierzchem na huculskich koniach. Wra?enia by?y niesamowite.

Nasza grupa najstarszej m?odzie?y w ramach warsztatów nakr?ci?a film pod tytu?em - "Co cukrzyca robi z cz?owiekiem". By?a to komedia muzyczna z rozbudowan? taneczna choreografi? sfilmowana ze smakiem i pomys?em. Wielkie gratulacje!

Niew?tpliwym atutem takich spotka? s? rozmowy i wymiana do?wiadcze? oraz wzajemne wsparcie. Przy okazji zapoznano uczestników z prawami uczniów z chorobami przewlek?ymi w placówkach o?wiatowych a tak?e omówiono aktualn? sytuacj? diabetyków w Polsce.
GALERIA ZDJE? NA FACBOOKU - kliknij
PARTNERZY:O O?rodku Hucu?:

O?rodek po?o?ony jest na zboczu jednej z gór w dolinie potoku Jatny. S? tu znakomite warunki dla turystyki pieszej i konnej, dla osób w ka?dym wieku. Mo?na spacerowa?, jak równie? wybra? si? na dalsz? wypraw? czy wycieczk? poprzez malownicze zbocza i wzd?u? licznych strumieni, podziwiaj?c pi?kno naszej okolicy i zabytki kultury. O ka?dej porze roku znajdziecie tu Pa?stwo zaciszne, urocze miejsce na weekendowy lub wczasowy wypoczynek.

O hucu?ach:

Hucu?y, niewiele wi?ksze od kucyków, hoduje si? w kilku stadninach w Polsce. Jedna z najwi?kszych jest w?a?nie w Brennej na ?l?sku Cieszy?skim. Pochodz?ca z Karpat Wschodnich rasa ??czy w sobie cechy szlachetnego araba, konia poci?gowego i konika pony. Hucu?y s? inteligentne, ciekawskie i sprytne. W dodatku wytrwa?e i wytrzyma?e. Mimo mikrego wzrostu (w k??bie ok. 140 cm) idealne na wyprawy w góry. Ud?wign? nawet 150-kilogramowy ?adunek. Maj? wrodzone zdolno?ci do pokonywania przeszkód w terenie, np. kamieni czy korzeni.

STRONA O?RODKA "HUCU?"

Adres o?rodka:

O?rodek Kolonijno - Wypoczynkowy "HUCU?"
Violetta Iskrzycka

ul. Jatny 120, 43-438 Brenna
tel./fax (033) 853 65 21,
tel.kom. 0 602 74 70 33
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,874 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!